6.1.2019

2019

Představení Vlastivědného sborníku 2018 (4. ledna 2019)

Na své první spolkové schůzce v roce 2019, konané v pátek 4. ledna, připravil Muzejní spolek v Třešti pro třešťskou veřejnost představení nového Vlastivědného sborníku Třeště a okolí pro rok 2018. Na akci se mohli účastníci seznámit s jednotlivými autory publikovaných článků …

 

Nejen z Třeště do RAF (11. ledna 2019)

Třešťské muzeum ve spolupráci spolu s Muzejním spolkem uspořádali v pátek 11. ledna 2019 přednášku Jaroslava Voráčka „Nejen z Třeště do RAF“ o účasti nejen třešťských, ale i dalších občanů Československa v bojích druhé světové války v řadách britského letectva …

 

Muzejní čtvrtek – povídání o Banátu (17. ledna 2019)

Ve čtvrtek 17. ledna 2019, pořádal Muzejní spolek v Dačicích a Městské muzeum a galerie Dačice svou tradiční akci s názvem Muzejní čtvrtek. Název přednášky byl „Rumunský Banát a srbská Vojvodina“ a přednášejícími byli členové našeho muzejního spolku Milina Matulová a Vlastimil Budař …

 

Genealogická přednáška (8. února 2019)

Velmi poučnou a instruktážní přednášku uspořádala v třešťském muzeu v pátek 8.února 2019 vysokoškolská pedagožka paní ing. Lenka Lízalová Ph.D. na téma tvorby rodokmenu. Pro naplněný sál pohovořila o tom, kterak mají případní laičtí zájemci začít shromažďovat podklady k vypracování rodového stromu života …

 

Promítání v domě s pečovatelskou službou (21. února 2019)

Dne 21. února proběhlo první promítání dobových fotografií v domě s pečovatelskou službou. Zdejší společenská místnost byla totiž nově vybavena projektorem, což podobné akce velmi usnadnilo. Program pro seniory připravila členka muzejního spolku Marie Kameníková a do promítání zařadila fotografie z pořadu Třešť 1918 – 2018 …

 

Členská schůze Muzejního spolku 2019 (1. března 2019)

V pátek 1. března se v třešťském klubu seniorů uskutečnila členská schůze Muzejního spolku. Spolek při ní překontroloval a odsouhlasil své hospodaření a rovněž i svoji činnost v předchozím roce a v předběžných návrzích připravil v součinnosti s místní pobočkou Muzea Vysočiny i některé akce na rok současný …

 

Ikona webu Muzejní spolek v TřeštiČlenské schůze spřízněných muzejních spolků

Jako každý rok se jsme navštívili spřízněné muzejní spolky na jejich výročních členských schůzích – valných hromadách. V tom letošním se podařilo navštívit muzejní spolky v Moravských Budějovicích, Telči, Jemnici a Dačicích. Měli jsme tak jedinečnou příležitost nahlédnout do činnosti a plánů jednotlivých spolků …

 

Slavonice – povídání o Banátu (29. března 2019)

V pátek 29. března 2019, pořádala Slavonická renesanční společnost přednášku „Rumunský Banát a srbská Vojvodina“. Přednášejícími byli členové našeho muzejního spolku Milina Matulová a Vlastimil Budař. Posluchači se sešli v místním Spolkovém domě …

 

Malé sakrální stavby v Telči (1. dubna 2019)

Pro milovníky křížů, křížků nebo božích muk připravilo město Telč výstavu fotografií Jindřicha Kaupy s názvem Malé sakrální stavby v Telči. Na dokumentárních fotografiích je možnost spatřit opomíjené malé sakrální stavby v Telči a blízkém okolí. Výstava potrvá od 1. do 29. dubna 2019 ve vstupní síni radnice Městského úřadu v Telči …

 

Výlet do Dolního Bolíkova a Dobrohoře (6. dubna 2019)

Výlet do zajímavých míst České Kanady zorganizoval Muzejní spolek v Třešti v součinnosti s dačickým muzejním spolkem v sobotu 6. dubna 2019. Cílem byla  prohlídka pozůstatků bolíkovských železáren, rekonstruovaného zámku Dobrohoř u Starého Města pod Landštejnem a židovského hřbitova v Nové Bystřici …

 

Naučná stezka K. H. Borovského v Batelově (22. dubna 2019)

Na závěr Velikonočních svátků se třešťští muzejníci vydali po naučné stezce v Batelově, která je celá věnována K. H. Borovskému, ten v Batelově strávil část svého mládí a zachoval si k němu dobrý citový vztah. Při té příležitosti jsme navštívili i místní synagogu, kterou vlastní a spravuje batelovský zahrádkářský spolek …

 

Reportáž z Indie (10. května 2019)

Pravidelnou spolkovou schůzi Muzejního spolku v třešťském muzeu v pátek 10. května nahradili muzejníci netradičním zážitkem a poučením. Měli možnost se seznámit s cestovatelskými i ceremoniálními poznatky svatebního obřadu z Indie. O zážitky z cesty se podělila Katka a František …

 

Přednáška o Šimonu Partlicovi (16. května 2019)

S pochopitelným zájmem se členové Muzejního spolku zúčastnili poutavé přednášky někdejšího prorektora VŠP v Jihlavě PhDr. Martina Hemelíka o třešťském rodákovi Šimonu Partlicovi ze Špicberka. Po přednášce si mohli zájemci zakoupit i tuto novou publikaci, věnovanou právě Partlicovi …

 

S Miluškou Mrvkovou po Transsibiřské magistrále (17. května 2019)

Za mimořádného zájmu třešťské veřejnosti uvedla a promítla třebíčská cestovatelka Miluška Mrvková svůj cestopisný dokument v pátek 17. května v Schumpeterově domě.  Prezentovaný dokument diváky seznámil s pozoruhodným turistickým projektem – cestou z Moskvy až do Vladivostoku …

 

Oslava 35 let Naučné stezky Čeřínek (26. května 2019)

Členové Muzejního spolku přijali pozvání k účasti na oslavě 35. výročí založení Naučné stezky na Čeřínku. V neděli 26. května 2019 se tak sešli všichni milovníci tohoto  přírodního parku ve 14. hodin na startu naučné stezky a vyslechli si úvodní projev ing. Milana Slavingera …

 

Telč – povídání o Banátu (27. května 2019)

V pondělí 27. května 2019, pořádalo Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč a Muzejní spolek v Telči přednášku „Rumunský Banát a srbská Vojvodina“ a přednášejícími byli členové našeho muzejního spolku Milina Matulová a Vlastimil Budař. Touto akci Muzejní spolek v Třešti prohloubil vzájemnou spolupráci obou spřízněných muzejních spolků …

 

Sakrální památky Telče a okolí (7. června 2019)

Člen Muzejního spolku v Telčí, pan Jindřich Kaupa seznámil třešťské muzejníky a zájemce o historii 7. června 2019 v Schumpeterově domě se svou dlouholetou zájmovou aktivitou, při níž mapuje a v řadě případů i vlastnoručně opravuje drobné sakrální památky v městě Telči a jeho okolí …

 

Mezinárodní den archivů (11. června 2019)

Státní okresní archiv v Jihlavě při příležitosti oslav Mezinárodního dne archivů uspořádal v úterý 11. června 2019 na svém pracovišti den otevřených dveří, který byl současně též spojen s připomínkou šestistého výročí smrti českého krále Václava IV. Součástí programu byla i návštěva restaurátorské dílny …

 

Münchova chata (3. července 2019)

Kde stála Münchova chata ? Na tuto otázku hledali odpověď třešťští muzejníci. Středeční podvečer 3. července 2019 tak věnovali muzejníci hledání posledních pozůstatků někdejší chaty hodického továrníka Zikmunda Müncha. Tento rekreační objekt stával kdysi za Hodicemi …

 

Počátky letectví nad Vysočinou (16. září 2019)

V pondělí 16. září se v podvečer v Schumpeterově domě uskutečnila přednáška Miroslava Brychty s názvem „Počátky leteckého provozu nad Vysočinou – Letadla nad Třeští“, kterou pro veřejnost připravilo Muzeum Vysočiny společně s Muzejním spolkem v Třešti. Přednášejícím byl znalec letecké historie Miroslav Brychta …

 

Archeologický průzkum ve stonařovské faře (19. září 2019)

Třešťskému muzejnímu spolku se naskytla ve čtvrtek 19. září mimořádná příležitost prohlédnout si pracoviště archeologického průzkumu ve stonařovské faře. Již několik týdnů zde tým archeologů z jihlavského Muzea Vysočiny pod vedením Mgr. Davida Zimoly provádí průzkum suterénního podlaží fary …

 

Muzejní schůze s oslavou (4. října 2019)

Spolková schůze třešťských muzejníků, konaná v pátek 4. října 2019, měla slavnostní ráz. Členové spolku na ní krom projednání běžné agendy mohli současně oslavit abrahámoviny svého předsedy Vlastimila Budaře. Aby mohl stejně úspěšně a aktivně nadále spolek vést, připili mu slavnostním přípitkem na pevné zdraví …

 

Velkoplošné promítání o Vývoji (25. října 2019)

Další tematický večer z historie Třeště si Muzejní spolek v Třešti připravil na páteční podvečer 25. října 2019. Autorka a moderátorka programu Marie Kameníková jej věnovala historii oděvního družstva Vývoj, kterým za celou dobu jeho existence prošly stovky občanů města …

 

Svoboda není zadarmo (8. listopadu 2019)

Přednáškový večer pro veřejnost v třešťském muzeu byl v pátek 8.listopadu 2019 věnován vzpomínkám na brtnického učitele Františka Lichku. Program si připravila paní Jaroslava Zelená, která proložila četbu z Lichkových autobiografických knih s osobními vzpomínkami a s promítáním rodinných fotografií …

 

Přednáška o RNDr. Bohuslavu Hrudičkovi (21. listopadu 2019)

Další akcí Muzejního spolku k listopadovým událostem byla přednáška o třešťském rodákovi Bohuslavu Hrudičkovi. Na čtvrteční podvečer 21. listopadu si ji přepravil předseda muzejního spolku Vlastimil Budař a zaměřil ji jednak na představení významného vědce a pedagoga RNDr. Hrudičky …

 

Dvě výstavy v třešťském muzeu (6. prosince 2019)

V počátku letošního adventu zahájilo třešťské muzeum dvě souběžné zajímavé výstavy. Jednak je tu připravena větší část sbírky Ing. Dany Komárkové, sběratelky dámských kabelek z přelomu 19. a 20. století. S touto výstavou se prolíná pestrá škála obrázků nejrůznějších malířských technik a žánrů od třešťské rodačky MUDr. Jolany Mertové …

 

Kniha o Bukové (19. prosince 2019)

Při příležitosti kulatého výročí první písemné zmínky o obci si Buková nadělila k Vánocům velice representativní knihu o své historii i současnosti.  Za značného zájmu místních občanů byla kniha představena autorským kolektivem pod vedením Jitky Tůmové, ve čtvrtek 19.  prosince 2019 v kulturním domě v Bukové …

 

Velkoplošné promítání o třešťských živnostech (27. prosince 2019)

Již tradičně si na závěr roku připravil Muzejní spolek v Třešti pro veřejnost přednášku s velkoplošným promítáním starých fotografií v kině Máj. Jako nové téma si její autor Jan Morkus st. tentokráte zvolil historii řemesel, živností a podniků ve městě i blízkém okolí. Zcela naplněnému kinosálu byly představeny dávné i nedávné živnosti a obchody …

 

 

<<< 2018                                                                                                                                                                   2020 >>>