16.12.2018

2018

Beseda o Antonínu Kalinovi (16. února 2018)

Zájemci o historii se mohli v pátek 16.února 2018 seznámit s knihou Anety Chytkové – Antonín Kalina během besedy v třešťském muzeu. Autorka při ní pohovořila o svém seznámení se s osudem tohoto třebíčského rodáka a o práci na knize, kde hodně spolupracovala s rodinou A. Kaliny …

 

Členská schůze Muzejního spolku 2018 (2. března 2018)

Muzejní spolek v Třešti konal svoji řádnou členskou schůzi pro rok 2018 v pátek 2.března v třešťském klubu seniorů. Při ní naplnil veškeré náležitosti, spojené s takovou akcí. Zhodnotil programově i ekonomicky veškerou svou činnost v roce minulém a současně naplánoval orientačně své další aktivity v roce nynějším …

 

Členská schůze Muzejního spolku v Moravských Budějovicích (7. března 2018)

7. března 2018 proběhla členská schůze (valná hromada) Muzejního spolku v Moravských Budějovicích, s nímž dlouhodobě Třešťský muzejní spolek udržuje dobré vztahy. Oba spolky se každoročně na členských schůzích navštěvují a i letos zúčastnili schůze v Moravských Budějovicích zástupci třešťských muzejníků …

 

Členská schůze Spolku přátel muzea v Dačicích (7. dubna 2018)

7. dubna 2018 proběhla členská schůze (valná hromada) Spolku přátel muzea v Dačicích, s nímž dlouhodobě Třešťský muzejní spolek udržuje dobré vztahy. Oba spolky se každoročně na členských schůzích navštěvují a i letos zúčastnili schůze v Moravských Budějovicích zástupci třešťských muzejníků …

 

Přednáška Věry Sosnarové (12. dubna 2018)

Členové muzejního spolku v Třešti měli možnost zúčastnit se vzpomínkového vyprávění paní Věry Sosnarové.  Kinosál v Jemnici zaplnilo 12.dubna 2018 převážně mladé publikum a kruté vzpomínky na stalinské praktiky sibiřských lágrů byly dosti silným zážitkem pro přítomné posluchače …

 

Výlet do Moravských Budějovic (26. dubna 2018)

Třešťští muzejníci přijali nabídku svých moravskobudějovických kolegů k prohlídce jejich spolkového působiště na tamním zámku a vypravili se ve čtvrtek 26.dubna k návštěvě jejich města. V Moravských Budějovicích potom muzejní spolek nalezl velmi ochotného a zasvěceného průvodce v řediteli muzea panu PhDr. Petru Beránkovi …

 

Výstava a přednáška k první světové válce (9. května 2018)

Jako připomínku stoletého výročí ukončení první světové války připravil Muzejní spolek v Třešti společně s Muzeem Vysočiny výstavu v Schumpeterově domě o třešťských účastnících tohoto válečného konfliktu. Akce byla spojena s přednáškou Radima Kapavíka „Po stopách vojáků“…

 

Prohlídka hradu Roštejna (26.května 2018)

Velice netradiční prohlídku hradu absolvovali třešťští muzejníci v sobotu 26.května, kdy spojili své kroky s Muzejním spolkem v Telči, který si domluvil speciální prohlídku hradu Roštejna, jenž v současnosti prochází velice rozsáhlou rekonstrukcí. Průvodcem a glosátorem této ojedinělé exkurze byl Ing. arch. Jan Pešta …

 

Historie módy – období secese (31. května 2018)

Poslední kapitolu z dějin odívání věnovala autorka paní ing. Lucie Bláhová období přelomu 19. a 20. století. Ve čtvrtek 31.května povyprávěla třešťským posluchačům v muzeu ve Schumpeterově domě o proměnách módních trendů v období od devadesátých let devatenáctého století až do začátku první světové války …

 

Výjezdní schůzka muzejního spolku (8. června 2018)

Součástí poslední předprázdninové schůze Muzejního spolku v Třešti byl výjezd na Dačicko. Muzejníci navštívili malebnou vesničku Radkov její expozici staré školy, následoval lesní židovský hřbitov u Velkého Pěčína. Na závěr proběhlo posezení na selské usedlosti ve Velkém Pěčíně …

 

Výstava o cirkusovém umění (14. června 2018)

Zcela netradiční zážitek připravilo na letní měsíce pro své návštěvníky třešťské muzeum v Schumtpeterově domě. Byla tu instalována výstava, přibližující historii i moderní éru varietní a cirkusové zábavy v jejích proměnách od nejstarších počátků až do dneška. Výstava byla zahájena ve čtvrtek 14.června slavnostní vernisáží …

 

Banát 2018 – Bački Petrovac (23. září 2018)

Muzejní spolek v Třešti oslavil 100. výročí vzniku samostatného Československa netradičním způsobem a to návštěvou krajanů v Srbsku a Rumunsku. Na cestu jsme se vydali ráno v sobotu 22. září a večer jsme dorazili do městečka Bački Petrovac …

 

Banát 2018 – Novi Sad (24. září 2018)

Muzejní spolek v Třešti oslavil 100. výročí vzniku samostatného Československa netradičním způsobem a to návštěvou krajanů v Srbsku a Rumunsku. 24. září se členové muzejního spolku vydali na prohlídku Nového Sadu, hlavního města srbské autonomní provincie Vojvodina …

 

Banát 2018 – klášter Krušedol (25. září 2018)

Muzejní spolek v Třešti oslavil 100. výročí vzniku samostatného Československa netradičním způsobem a to návštěvou krajanů v Srbsku a Rumunsku. 25. září jsme se vydali do rumunského Banátu a na cestě jsme navštívili srbský pravoslavný klášter Krušedol v  oblasti Fruška Gora nedaleko Nového Sadu …

 

Banát 2018 – Gerník (26. září 2018)

Muzejní spolek v Třešti oslavil 100. výročí vzniku samostatného Československa netradičním způsobem a to návštěvou krajanů v Srbsku a Rumunsku. 26. září se naše expedice vydala do krajanské vesnice Gerník. Tato vesnice je největší z šesti českých vesnic v rumunském Banátu …

Banát 2018 – Rovensko (27. září 2018)

Muzejní spolek v Třešti oslavil 100. výročí vzniku samostatného Československa netradičním způsobem a to návštěvou krajanů v Srbsku a Rumunsku. 27. září jsme navštívili nejmalebnější českou vesnici Rovensko. Romantika a krásná příroda je vykoupena drsným životem místních obyvatel …

 

Banát 2018 – Bígr (28. září 2018)

Muzejní spolek v Třešti oslavil 100. výročí vzniku samostatného Československa netradičním způsobem a to návštěvou krajanů v Srbsku a Rumunsku. 28. září jsme se přesunuli do české vesnice Bígr. Cestou z Rovenska do Bígru jsme měli možnost navštívit kdysi honosné Herkulovy lázně (Băile Herculane) …

 

Banát 2018 – Svatá Helena (29. září 2018)

Muzejní spolek v Třešti oslavil 100. výročí vzniku samostatného Československa netradičním způsobem a to návštěvou krajanů v Srbsku a Rumunsku. Poslední navštívená krajanská vesnice byla Svatá Helena, byla vybudována nad břehy Dunaje v roce 1824, jako jedna z prvních českých vesnic …

 

Muzejní pátek ke století republiky (26. října 2018)

Muzejní spolek v Třešti zorganizoval k jubilejnímu výročí – století od založení Československé republiky – tematický večer o průběhu tohoto století přímo v Třešti. Marie Kameníková připravila velkoplošné promítání dobových fotografií a obrazů tak, aby každý rok byl připomenut jedním snímkem …

 

Sedlejov ve Velké válce 1914 – 1918 (28. října 2018)

Na nedělní podvečer 28. října 2018 připravil Muzejní spolek v zasedací místnosti na obecním úřadě v Sedlejově přednášku na téma – Sedlejov ve Velké válce 1914 – 1918. Asi čtyřem desítkám posluchačů, přiblížil přednášející předseda spolku s jakými těžkostmi se sedlejovští museli vypořádat v průběhu válečného konfliktu …

 

Muzejní večer – povídání o Banátu (23. listopadu 2018)

Při pátečním muzejním večeru v třešťském muzeu nabídl muzejní spolek veřejnosti promítání fotografií a povídání o cestě spolku do Banátu, která se uskutečnila ve dnech 22. až 30. září letošního roku. O zajímavé cestopisné zážitky se s publikem podělili Milina Matulová a Vlastimil Budař …

 

Výstava Jindřicha Roháčka (30. listopadu 2018)

Slavnostní vernisáží v pátek 30. listopadu 2018 zahájilo třešťské muzeum zimní výstavu v Schumpeterově domě. Představuje na ní významného třešťského rodáka RNDr. Jindřicha Roháčka CSc., který vedle své vědecké profese entomologa zaujal také výtvarnou tvorbou, inspirovanou svou odborností …

 

Velkoplošné promítání snímků staré Třeště (27. prosince 2018)

Ke zpestření období mezi svátky připravil Muzejní spolek v Třešti ve čtvrtek 27. prosince 2018 další promítací večer nostalgických vzpomínek na zmizelá nebo výrazně pozměněná místa ve městě a nejbližším okolí …

 

 

<<< 2017                                                                                                                                                                     2019 >>>