6.10.2018

Banát 2018 – klášter Krušedol

Muzejní spolek v Třešti oslavil 100. výročí vzniku samostatného Československa netradičním způsobem a to návštěvou krajanů v Srbsku a Rumunsku. 25. září jsme se vydali do rumunského Banátu a na cestě jsme navštívili srbský pravoslavný klášter Krušedol v  oblasti Fruška Gora nedaleko Nového Sadu.

Cestou ke klášteru jsme minuli televizní věž na vrchu Iriški Venac. 170 metrů vysoký vysílač byl vybudován v roce 1975. V roce 1999 byla při bombardování Jugoslávie NATO (operace Allied Force) výrazně poškozena, i přes výrazné poškození slouží i nadále svému účelu.

Klášter byl postaven v letech 1509 – 1516, jeho kostel je zasvěcen Blagoveštenju. Původně sloužil jako pevnost vladykovi Maximu Brankoviči, synovi vládce Stefana, poté byl přestavěn na mauzoleum rodiny Brankovič. Při ústupu Turků ze Srema v roce 1716, byl klášter vypálen. Jeho obnova byla zahájena v roce 1721 a získal barokní podobu. Vrcholně barokní zvonice byla dokončena roku 1726, v letech 1742 – 1750 byl přestavěn kostel a výstavba klášterních útulků byla dokončena v roce 1753. Západní průčelí kostela zdobí freska Posledního soudu z konce 17. století.
V Krušedolu jsou pohřbeni mnozí významní lidé srbské historie: kněžna Ljubica Obrenovič, král Milan Obrenovič a patriarcha Arsenije III. Čarnojevič.

<<< Banát 2018 – Novi Sad (24. září 2018) -||- Banát 2018 – Gerník (26. září 2018) >>>