3.10.2018

Banát 2018 – Gerník

Muzejní spolek v Třešti oslavil 100. výročí vzniku samostatného Československa netradičním způsobem a to návštěvou krajanů v Srbsku a Rumunsku. I přes těžké životní podmínky, jsou naši krajané velmi pohostinní a otevření lidé a jsme velmi rádi, že jsme měli možnost je poznat.

26. září se naše expedice vydala do krajanské vesnice Gerník. Tato vesnice je největší z šesti českých vesnic v rumunském Banátu, její název je odvozen od latinského Valeus Granica, tj. pšeničné údolí. Obec vznikla roku 1827 na popud Rakouské monarchie, která chtěla v této řídce osídlené oblasti zajistit ochranu zdejší vojenské hranice. Místní kostel postavený v roce 1858 je zasvěcen sv. Janovi Nepomuckému. Dlouhou tradici zde má výroba vápna v zemních pecích.
Obyvatelé se živí především zemědělstvím, v poslední době se rozvíjí také agroturistika. V roce 1830 zde žilo 469 obyvatel, v roce 1934 pak 1400 obyvatel, v roce 1991 zde žilo 910 obyvatel a v roce 2002 již jen 512 obyvatel, v 2. polovině roku 2008 necelých 350 obyvatel. Jako jediná z českých vesnic má Gerník svůj obecní úřad. V obci se nachází dvě hospody, obchod, poštovní a farní úřad.

Členové muzejního spolku se vydali na obhlídku nedalekých, dodnes používaných, vodních mlýnků. Průvodcovské služby se ujal místní pes, který přesně věděl kam se chystáme vydat a celou cestu nás trpělivě vedl k cíli. Soustava pěti vodních mlýnků tzv. vodenic, se nachází v údolí u Petra, asi 4 kilometry východně od obce. Zdejší mlýnky jsou roubené, pohon zajišťuje horizontální vodní kolo a jeho hřídel  je přímo napojena na horní mlecí kámen. Mlýnky jsou dodnes plně funkční, stará se o ně 14 místních rodin, které se postupně střídají v mletí. Pytel šrotu, který váží 30 – 40 kg se umele asi za 1 hodinu a ročně namele jedna rodina až 1400 kg mouky.

Od mlýnků pokračovala výprava na vyhlídku a odtud zpět do Gerníku. Pak následoval dobrodružný přejezd do Rovenska. Zdejší cesty jsou vhodné spíše pro terénní vozidla a tomu jsme museli přizpůsobit naši trasu. Vzdálenost 35 kilometrů jsme jeli téměř 3 hodiny průměrnou rychlostí 13 km za hodinu.

<<< Banát 2018 – klášter Krušedol (25. září 2018) -||- Banát 2018 – Rovensko (27. září 2018) >>>