2.10.2018

Banát 2018 – Novi Sad

Muzejní spolek v Třešti oslavil 100. výročí vzniku samostatného Československa netradičním způsobem a to návštěvou krajanů v Srbsku a Rumunsku.

24. září se členové muzejního spolku vydali na prohlídku Nového Sadu, hlavního města srbské autonomní provincie Vojvodina. Prohlídka začala na pravém břehu Dunaje, které vévodí pevnost Petrovaradin. První pevnost byla vybudována Římany k obraně hranice podél Dunaje.
Dnešní barokní podoba pevnosti pochází z poloviny 17. století, kdy byla stará nevyhovující pevnost nahrazena novou, tehdy velmi moderní pevností, která měla odrážet invazi osmanských Turků. Samotná pevnost je situována v horní části, v podzemí pevnosti se nachází 16 kilometrů chodeb ve čtyřech úrovních. V dolní části se nacházelo město se systémem pravoúhlých ulic a římskokatolickým kostelem sv. Jiří.
V roce 1716 proběhla právě u Petrovaradina jedna z nejvýznamnějších bitev válek s Turky. Evžen Savojský porazil mnohem početnější vojska velkovezíra Damana Aliho a Habsburkové tím ovládli Balkán.

Po prohlídce pevnosti i města se výprava přesunula přes Varadinský most na levý břeh Dunaje, přes Dunavski park na rybí trh, odtud na náměstí následovala prohlídka kostela Jména Panny Marie na náměstí Slobode. Procházka po městě byla zakončena návštěvou židovské synagogy.

<<< Banát 2018 – Bački Petrovac (23. září 2018) -||- Banát 2018 – klášter Krušedol (25. září 2018) >>>