27.10.2018

Banát 2018 – Bački Petrovac

Muzejní spolek v Třešti oslavil 100. výročí vzniku samostatného Československa netradičním způsobem a to návštěvou krajanů v Srbsku a Rumunsku. Na cestu jsme se vydali ráno v sobotu 22. září a večer jsme dorazili do městečka Bački Petrovac.

Bački Petrovac je jedním z center slovenské menšiny v Srbsku, další vesnice jsou například Kysáč, Padina, Pivnica, Kovačica, Hajdučica, Biele Blato, Kulpín, Aradáč. Městečko Bački Petrovac se nachází 25 kilometrů od Nového Sadu a je jedna z nejmenších obcí Vojvodiny, oblasti složené z Báčky, Sremu a Banátu, obec se skládá ze čtyř vesnic – Bački Petrovec, Kulpín, Hložany a Maglić, ten jediný je srbský. První zmínka o Petrovci pochází ze 14. století, byl osídlován Maďary a potom Slováky, patřil pod Futocké panství. Z přelidněného Slovenska, přicházejí v roce 1745, pod vedením Mateje Čáni první Slováci. Z Málinca na  středním Slovensku, přesidlují do vylidněné krajiny, osvobozené od Turků. K stěhování je vedly ekonomické, ale i náboženské důvody, stěhovali se hlavně protestanti, evangelíci.
V současné době, pro Slováky ve Vojvodině, vychází časopisy, noviny, mají svoje rozhlasové i televizní vysílání, v Novém Sadu je na vysoké škole filozofická fakulta s výukou ve slovenském jazyce.

Městečko Bački Petrovac mívalo okolo 8 000 obyvatel, avšak vlivem vysídlování poklesl počet obyvatel na cca 6700. Mladí lidé odchází často odcházejí na Slovensko, kde studují a následně tam zůstávají žít. Národostní složení je 88% Slováků, zbytek jsou Srbové, Maďaři a Rusíni. V obci se nachází základní škola Jána Čajaka a gymnázium Jána Kollára, vyučování probíhá ve slovenštině. Gymnázium bylo vybudováno po rozpadu Rakouska-Uherska v roce 1919 , jedná se o největší gymnázium s vyučovacím jazykem slovenským mimo Slovensko. Ve městě má sídlo i obnovená Matice slovenská, která se nachází v domě Matice slovenské v Srbsku Ľudovíta Mišíka. V obci se nachází slovenský evangelický kostel z první poloviny 19. století, katolický kostel svatého Vojtěcha a v roce 2005 nově vybudovaný kostel baptistický.

23. září jsme se věnovali prohlídce města a místního hřbitova. V odpoledních hodinách jsme navštívili velmi aktivní Spolok petrovských žien a jejich výstavu Půvab slovenské lidové ornamentiky a výstavu obrazů Samuel Legíň – Môjsvet, kterou organizovalo Združenie petrovských výtvarných umelcov.

<<< Výstava o cirkusovém umění (14. června 2018) -||- Banát 2018 – Novi Sad (24. září 2018) >>>