15.4.2018

Členská schůze Muzejního spolku 2018

Muzejní spolek v Třešti konal svoji řádnou členskou schůzi pro rok 2018 v pátek 2.března v třešťském klubu seniorů. Při ní naplnil veškeré náležitosti, spojené s takovou akcí. Zhodnotil programově i ekonomicky veškerou svou činnost v roce minulém a současně naplánoval orientačně své další aktivity v roce nynějším. Ty se budou tradičně odvíjet v úzké spolupráci jednak s místní pobočkou Muzea Vysočiny a jednak s podporou města Třešť. Svoji osobní podporu spolku během schůze vyjádřili i hlavní představitelé města – starosta ing. Vladislav Hink a místostarostka ing. Eva Požárová, kteří opět rádi přijali pozvání muzejníků. Tradičně přijeli navštívit třešťské kolegy i milí hosté z Moravských Budějovic – dlouholetí tamní muzejníci manželé Vlkovi a ing. Nekula. Ani oni ve svých příspěvcích neskrývali sympatie k našemu spolku a navíc pan František Vlk podaroval historika Mgr. Lubomíra Peltana svou novou publikací. Po několikaleté odmlce se dostavila i představitelka muzejního spolku v Telči – nová předsedkyně paní Zdena Vaníčková a přislíbila navázat na někdejší dobré vztahy onou našich společností. V neformálním dalším zábavném programu pak Milina Matulová promítla a okomentovala loňskou výpravu některých muzejníků do Srbska po tamních stopách továrnické rodiny Münchů – tzv. „Expedice Münch“ v Paračíně a Rtani. V rámci schůze se muzejníkům představila i nové správcová židovského hřbitova v Třešti Eva Frühaufová.

<<< Beseda o Antonínu Kalinovi (16. února 2018) -||- Členská schůze Muzejního spolku v Moravských Budějovicích (7. března 2018) >>>