15.4.2018

Členská schůze MS v Moravských Budějovicích 2018

7. března 2018 proběhla členská schůze (valná hromada) Muzejního spolku v Moravských Budějovicích, s nímž dlouhodobě Třešťský muzejní spolek udržuje dobré vztahy. Podobně jako jsou každoročně zváni na členské schůze zástupci z Moravských Budějovic do Třeště, přicházejí pozvánky i v opačném směru. Proto se i letos zúčastnili schůze v Moravských Budějovicích zástupci spřátelených třešťských muzejníků. Vlastimil Budař, Jan Morkus st. a Anička Morkusová se v Budějovicích aktivně zapojili do diskuze svých kolegů.

<<< Členská schůze Muzejního spolku 2018 (2. března 2018) -||- Členská schůze Spolku přátel muzea v Dačicích (7. dubna 2018) >>>