15.4.2018

Beseda o Antonínu Kalinovi

Zájemci o historii se mohli v pátek 16.února 2018 seznámit s knihou Anety Chytkové – Antonín Kalina během besedy v třešťském muzeu. Autorka při ní pohovořila o svém seznámení se s osudem tohoto třebíčského rodáka a o práci na knize, kde hodně spolupracovala s rodinou A. Kaliny, a rovněž tak i se zachráněnými vězni KL Buchenwald. Tím se její práce výrazně odlišila od knihy Stanislava Motla se stejným tématem. Při svém vyprávění A. Chytková stručně probrala i klíčové kroky Kalinových záchranných akcí, jejichž hlavním momentem byla záměna osobních dokumentů židovských chlapců, a tím jejich ukrytí před likvidační mašinerií nacismu. Tímto přehledem obsahu své knihy podnítila značný zájem řady třešťských posluchačů, kteří si pak její knihu na místě zakoupili a nechali si ji autorkou též podepsat.

—————————————————————————————————————————————–

Nepochybně znáte příběhy hrdinství Nicholase Wintona a Oskara Schindlera? Ale slyšeli jste ten o Antonínu Kalinovi?
Narodil se v Třebíči v chudinské čtvrti Kočičina, kde se vyučil obuvníkem. Od mládí se aktivně zapojoval do veřejného a politického života. Na začátku války byl jako levicově orientovaný městský funkcionář a organizátor stávek zatčen. Politický vězeň Kalina prošel koncentračními tábory Dachau a Buchenwald. V Buchenwaldu se stal členem táborové samosprávy a měl na starosti blok 66, který se postupně stal blokem dětským. Pro tyto děti obstarával větší příděly jídla, ošacení a obuv. Díky zfalšovaným dokumentům a předstírané epidemii tyfu na sklonku války zachránil před jistou smrtí více než 900 dětí. Riskoval a nasazoval přitom vlastní život. Po válce své činy skromně nezdůrazňoval. Nositelem titulu Spravedlivý mezi národy se stal in memoriam, dvacet let po své smrti. Zmíněná cena je určena lidem nežidovského původu, kteří přispěli k záchraně Židů před holokaustem. O dva roky později byl vyznamenán i medailí Za zásluhy.
V pátek 16. února byla v muzeu představena kniha, která je věnovaná tomuto mimořádnému člověku. Publikace vyšla polovinou letošního roku v Třebíči. A za povšimnutí stojí i fakt, že jí napsala Aneta Chytková, která v době, kdy na knize pracovala, byla studentkou gymnázia.

<<< Velkoplošné promítání – Třešť v 60.letech (27. prosince 2017) -||- Členská schůze Muzejního spolku 2018 (2. března 2018) >>>