6.1.2018

Velkoplošné promítání – Třešť v 60.letech

Tradiční nahlédnutí do vzhledu Třeště v minulosti, konané vždy na závěr kalendářního roku, se letos uskutečnilo v kině Máj 27. prosince 2017 a opět obě představení zcela zaplnila hlediště kina. Tato produkce byla poprvé zaměřena na barevné fotografie z třešťské historie, neboť představila relativně mladou kapitolu dějin města, a sice dobu šedesátých let minulého století. Rovněž tradičně pozitivní byl i ohlas a součinnost diváků při promítání, kdy diváci doplňovali přednášku svými poznatky a informacemi. Opět si všichni přítomní mohli udělat představu o proměnách města, neboť stará fota byla vždy následována současnými záběry stejných míst. V závěru série se divákům představila i zajímavá místa na Slavonicku. Většina historických snímků pocházela z archivu učitele Buriana. Digitální zpracování snímků a jejich promítání zajistil Jan Morkus ml. Komentář celé produkce opět tradičně a úspěšně provedl Jan Morkus st.

<<< Banát, život našich krajanů – výstava (1. prosince 2017) -||- Beseda o Antonínu Kalinovi (16. února 2018) >>>