16.12.2018

2017

Výroční členská schůze (3. března 2017)

I letošní výroční členská schůze Muzejního spolku v Třešti, konaná dne 3.března 2017 v třešťském klubu seniorů se především nesla ve znamení rekapitulace spolkového roku loňského. Současně s připomenutím všech muzejních akcí v roce 2016, provedl spolek kontrolu svého finančního hospodaření a také revizi účtů …

 

Návštěva svatojakubské věže v Jihlavě (2. dubna 2017)

Pro svůj letošní první výlet na nedělní odpoledne 2.4. 2017 si Muzejní spolek v Třešti vybral jihlavský kostel svatého Jakuba většího, kde se hlavním cílem stala hodinová věž. Mechanik místního hodinového stroje pan Jiří Hrdlička nejprve seznámil muzejníky s celkovou historií kostela a potom je zavedl do věže k hodinám …

 

Muzejní pátek o divadle v Třešti (21.dubna 2017)

21.dubna 2017 dvěma představeními v kině Máj zavedl Muzejní spolek v Třešti přítomné diváky do dávné i nedávné historie – tentokrát na téma „Amatérské divadlo“. Přednášku s velkoplošným promítáním připravila Marie Kameníková s podporou členů spolku a rovněž za přispění ochotných externích příznivců ochotnické činnosti ve městě …

 

Nedělní vycházka – Buková a okolí (14. května 2017)

Na celé nedělní odpoledne 14. května zamířili členové Muzejního spolku do Bukové, aby si v obci a jejím okolí prohlédli drobné sakrální památky a současně se též seznámili s historickými zajímavostmi z minulosti této vesnice. Průvodcem byl místní občan pan Bohuslav Mareš …

 

Výstava o třešťském divadelnictví (1. června 2017)

Na prázdninové měsíce připravilo Muzeum Vysočiny výstavu v třešťském muzeu v Schumpeterově domě o historii ochotnického divadla, která volně navazuje na letošní muzejní pátek, věnovaný stejnému tématu. Exponáty výstavy doplňují informace o třešťském divadelnictví z bohatých muzejních depozitářů …

 

Výlet do Humpolce a na Orlík (3. června 2017)

Za poznáním města Humpolce a jeho nejbližšího okolí se vydali členové Muzejního spolku z Třeště v sobotu 3. června 2017. Navštívili jsme tamní skanzen Zichpil, věž kostela svatého Mikuláše, park s památníkem nejslavnějšího humpoleckého přistěhovalce Hliníka, muzeum Aleše Hrdličky, židovský hřbitov a hrad Orlík …

 

Prohlídky objektu S-7 v Třešti (29.-30. července; 12.-13. srpna 2017)

Ve dnech 29.-30. července a 12.-13. srpna 2017 probíhaly prohlídky třešťského „skladu rajčat“. Takto byl v rámci utajení označován kryt civilní obrany S-7 v Třešti. Prohlídky organizovali členové Muzea Tesla ve spolupráci se Zařízením služeb pro Ministerstvo Vnitra a městem Třešť. Při provádění spolupracoval i Muzejní spolek v Třešti …

 

Dny evropského kulturního dědictví v Třešti (9. září 2017)

V rámci dnů otevřených památek o víkendu 9. a 10. září 2017 proběhlo v Třešti několik poznávacích a vzdělávacích akcí. Mezi těmi, které přilákaly větší pozornost návštěvníků, byla komentovaná prohlídka třešťského židovského hřbitova vedená předním odborníkem na židovskou tématiku Jaroslavem Achabem Heidlerem …

 

Přednáška v objektu S-7 v Třešti (9. září 2017)

9.9.2017 byly závěrečnou akcí ukončeny prohlídky krytu civilní obrany S-7 v Třešti. Akce byla připravena ve spolupráci několika subjektů, klasické prohlídky krytu byly doplněny ukázkou hasičské techniky, výstavkou ručních zbraní a spojovací techniky. Součástí akce byla přednáška, kterou připravil Muzejní spolek v Třešti a HZS kraje Vysočina …

 

Nové publikace z dílny Muzejního spolku v Třešti (6. října 2017)

První říjnový pátek konal Muzejní spolek v Třešti spolkovou schůzku, na níž se členové mohli seznámit s právě vydaným novým vlastivědným sborníkem. I v tomto letošním čísle je zastoupena pestrá nabídka zajímavých článků z různých oborů vlastivědy města a okolí …

 

Presentace vlastivědného sborníku pro rok 2017 (3. listopadu 2017)

Muzejní spolek v Třešti v rámci své spolkové schůze dne 3.listopadu 2017 uspořádal pro veřejnost presentaci nového Vlastivědného sborníku Třeště a okolí pro rok 2017. Autoři jednotlivých příspěvků pohovořili o svých článcích, podnětech k jejich vzniku a postupu zpracování témat …

 

Banát, život našich krajanů – výstava (1. prosince 2017)

Konec letošního a počátek příštího roku zpestří návštěvníkům třešťského muzea v Schumpeterově domě nová výstava originálních záběrů z rumunského Banátu od třešťského fotografa Davida Tesaře. Slavnostní otevření výstavy proběhlo v pátek 1. prosince 2017, autor přiblížil i zážitky a poznatky z navštívené oblasti …

 

Velkoplošné promítání – Třešť v 60.letech (27. prosince 2017)

Tradiční nahlédnutí do vzhledu Třeště v minulosti, konané vždy na závěr kalendářního roku, se letos uskutečnilo v kině Máj 27. prosince 2017 a opět obě představení zcela zaplnila hlediště kina. Tato produkce byla poprvé zaměřena na barevné fotografie z třešťské historie …

 

 

<<< 2016                                                                                                                                                                   2018 >>>