24.6.2017

Výlet do Humpolce a na Orlík

Za poznáním města Humpolce a jeho nejbližšího okolí se vydali členové Muzejního spolku z Třeště v sobotu 3. června 2017. První vyhlédnutou zajímavostí se stal tamní skanzen Zichpil se starým Nápravníkovým domkem a toleranční modlitebnou. Po přesunu do centra města vystoupili muzejníci na věž kostela svatého Mikuláše a pak další procházkou městem se přesunuli do parku s památníkem nejslavnějšího humpoleckého přistěhovalce Hliníka. Dalším bodem prohlídky městských zajímavostí byla návštěva muzea Aleše Hrdličky, světoznámého amerického antropologa, který „nikdy nepřestal být Čechem“. Po obědě v hotelu Kotyza se výprava vydala nejprve na obhlídku někdejší synagogy a pamětního kamene Martina Jirouse a poté na návštěvu židovského hřbitova, umístěného na okraji lesa v krásném přírodním prostření. Zde se mezi více než 760 náhrobními kameny nacházejí i místa odpočinků předků a příbuzných Gustava Mahlera, Franze Kafky či rodiny Saudkovy. Od židovského hřbitova pak začínal výstup lesem po naučné stezce Březina ke hradu Orlíku. Prohlídkou zříceniny hradu a výstupem na vyhlídkovou věž vyvrcholil odpolední program výletu. Po něm následoval sestup po naučné stezce kolem pozůstatku zlatých dolů v lese „Na štůlách“ a pak návrat do města. Zasloužené závěrečné občerstvení si potom muzejníci dopřáli nad kávou a zmrzlinovými poháry v humpolecké pizzerii.

<<< Výstava o třešťském divadelnictví (1. června 2017) -||- Prohlídky objektu S-7 v Třešti (29.-30. července; 12.-13. srpna 2017) >>>