6.5.2017

Návštěva svatojakubské věže v Jihlavě

Pro svůj letošní první výlet na nedělní odpoledne 2.4. 2017 si Muzejní spolek v Třešti vybral jihlavský kostel svatého Jakuba většího, kde se hlavním cílem stala hodinová věž. Mechanik místního hodinového stroje pan Jiří Hrdlička nejprve seznámil muzejníky s celkovou historií kostela a potom je zavedl do věže k hodinám, kde předvedl a vysvětlil funkci stroje věžních hodin. On sám se zabýval rekonstrukcí starého hodinového stroje již na počátku devadesátých let a po zakoupení nového stroje v roce 1994 se stal jeho mechanikem, opravářem a seřizovačem na celá další léta a vykonává tuto práci dodnes. Třešťští muzejníci na závěr návštěvy věže vystoupili na prohlídkový ochoz věže a za velmi pěkného jarního počasí si prohlédli celou Jihlavu z patřičného nadhledu.

<<< Výroční členská schůze (3. března 2017) -||- Muzejní pátek o divadle v Třešti (21.dubna 2017) >>>