6.5.2017

Výroční členská schůze 2017

I letošní výroční členská schůze Muzejního spolku v Třešti, konaná dne 3.března 2017 v třešťském klubu seniorů se především nesla ve znamení rekapitulace spolkového roku loňského. Současně s připomenutím všech muzejních akcí v roce 2016, provedl spolek kontrolu svého finančního hospodaření a také revizi účtů. Muzejníci si též promítnutím série rodinných, pracovních i společenských fotografií pietně připomněli osobu pana Zdeňka Brychty, dlouholetého člena a oporu spolku, který nás počátkem letošního roku opustil. V plánování muzejního konání na rok současný zazněly jednak návrhy chystaných akcí Muzea Vysočiny a současně též plánované akce muzejního spolku – publikace, výlety i tradiční muzejní pátky. Nezbytnou součástí schůze pak se stala volba nového spolkového výboru, která navazovala na nově schválené spolkové stanovy. Z pěti kandidujících členů byli do výboru zvoleni – Vlastimil Budař, Zdeňka Štumarová a Helena Štumarová. Z pozvaných čestných hostů se na schůzi dostavil pouze starosta města pan ing. Vladislav Hink, který spolek a jeho práci pochválil a vyjádřil mu svoji podporu i do budoucna, zatímco zástupci okolních muzejních spolků se z letošní účasti omluvili. Pohoštěním účastníků a všeobecnou diskuzí pak byla členská schůze uzavřena.

<<< Stará Třešť na fotografiích (27.prosince 2016) -||- Návštěva svatojakubské věže v Jihlavě (2. dubna 2017) >>>