6.5.2017

Muzejní pátek o divadle v Třešti

Muzejní pátek – velkoplošné promítání o divadle v Třešti

21.dubna 2017 dvěma představeními v kině Máj zavedl Muzejní spolek v Třešti přítomné diváky do dávné i nedávné historie – tentokrát na téma „Amatérské divadlo“. Přednášku s velkoplošným promítáním připravila Marie Kameníková s podporou dalších členů spolku a rovněž za přispění ochotných externích příznivců ochotnické činnosti ve městě, kteří zapůjčili fotografie a dokumenty ze svých privátních archivů. Obecenstvo se tak mohlo seznámit s počátky divadelnictví v Třešti na konci devatenáctého století a postupným dalším rozvojem divadla v rámci sokolské i orelské sportovní organizace a pozdějším vznikem a rozvojem ochotnického spolku. Zajímavé a cenné staré fotografie připomenuly i počátky zdejšího loutkářství či dětských divadelních představení. Obrazová dokumentace a zasvěcená přednáška pak zmapovala i další snažení třešťských ochotníků v celém dvacátém století až do nejaktuálnější současnosti. Volná diskuze a poznámky z řad obecenstva v průběhu programu přispěly k rozšíření poznatků v probíraném tématu.

<<< Návštěva svatojakubské věže v Jihlavě (2. dubna 2017) -||- Nedělní vycházka – Buková a okolí (14. května 2017) >>>