4.6.2017

Nedělní vycházka – Buková a okolí

Na celé nedělní odpoledne 14. května zamířili členové Muzejního spolku do Bukové, aby si v obci a jejím okolí prohlédli drobné sakrální památky a současně se též seznámili s historickými zajímavostmi z minulosti této vesnice. Místní občan pan Bohuslav Mareš, který připravil trasu procházky, provedl muzejníky kolem starých křížků a pamětních kamenů. U každého objektu informovala výletníky paní Marie Kameníková o vzniku a historii navštívené památky. Z jejího výkladu tak bylo možno získat mnoho poznatků o rodinných záležitostech bukovských rodin, které křížky stavěly nebo udržovaly. Nejzazším bodem vycházky bylo pole místně zvané „u generála“, na němž se nachází označený pamětní kámen, jenž se pravděpodobně vztahuje k bitvě „na Křesovci“ z období třicetileté války. Značné množství informací, které Marie Kameníková čerpala jednak z kroniky obce Buková nebo z knihy Jana Kesslera – Pamětihodnosti Třeště a okolí, doplnila aktuálně i ze vzpomínek zdejších obyvatel. Obsahová náplň vycházky po Bukovsku se tak zřejmě stane i podkladem nového článku pro vlastivědný sborník.

<<< Muzejní pátek o divadle v Třešti (21.dubna 2017) -||- Výstava o třešťském divadelnictví (1. června 2017) >>>