9.9.2017

Přednáška v objektu S-7 v Třešti

9.9.2017 byly závěrečnou akcí ukončeny prohlídky krytu civilní obrany S-7 v Třešti. Akce byla připravena ve spolupráci několika subjektů  – Muzeum Tesla, Muzejní spolek v Třešti, Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Hasičský záchranný sbor, Město Třešť a Airsoft Team Highlander. Klasické prohlídky krytu byly doplněny ukázkou hasičské techniky, výstavkou tradičně doplňovala ukázka ručních zbraní a spojovací techniky.
Součástí akce byla přednáška, kterou připravil Muzejní spolek v Třešti a Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina. Muzejní spolek si připravil téma Zvláštní režim utajení objektu S-7 a Činnost štábu civilní obrany v objektu S-7. Podařilo se zmapovat rozložení a účel jednotlivých místností v operačním patře objektu. Posluchači byli seznámeni s činností štábu v případě ohrožení. Druhá část přednášky, byla věnována současné činnost IZS, přednášejícím byl Ing. por. Luboš Čech z Hasičského záchranného sboru.
Jako malé zpestření byl příjezd veteránů značky Škoda do areálu objektu S-7. Součástí jejich spanilé jízdy byla i prohlídka krytu.

<<< Dny evropského kulturního dědictví v Třešti (9. září 2017) -||- Nové publikace z dílny Muzejního spolku v Třešti (6. října 2017) >>>