28.10.2018

Muzejní pátek ke století republiky

Muzejní spolek v Třešti zorganizoval k jubilejnímu výročí – století od založení Československé republiky – tematický večer o průběhu tohoto století přímo v Třešti. Marie Kameníková připravila velkoplošné promítání dobových fotografií a obrazů tak, aby každý rok byl připomenut jedním snímkem a informacemi o zobrazených významných událostech ve městě. Tato procházka třešťským stoletím poučila přítomné návštěvníky o všech oborech historie města – slavných rodácích, kulturním a společenském dění, rozvoji průmyslu, dějinných zlomech i postupné výstavbě města. Při výkladu byla řada faktů navíc doplněna i kontaktem s publikem. Diváci, kteří zcela naplnili sál kina Máj, si mohli též v předsálí prohlédnout bohatou výstavu starých fotografií z minulosti Třeště, které se již nevešly do promítacího programu. Pro velký zájem publika byla repríza promítání naplánována ještě na neděli 28.října.

<<< Banát 2018 – Svatá Helena (29. září 2018) -||- Sedlejov ve Velké válce 1914 – 1918 (28. října 2018) >>>