28.10.2018

Sedlejov ve Velké válce 1914 – 1918

Na nedělní podvečer 28. října 2018 připravil Muzejní spolek v zasedací místnosti na obecním úřadě v Sedlejově přednášku na téma – Sedlejov ve Velké válce 1914 – 1918. Asi čtyřem desítkám posluchačů, přiblížil přednášející předseda spolku s jakými těžkostmi se sedlejovští museli vypořádat v průběhu válečného konfliktu. Obyvatelé museli vydržet rekvírování potravin, koní, nedostatkem potravin i pracovních sil v hospodářství. Informace se podařilo shromáždit z archivních záznamů, školních kronik a hlavně díky soukromé kronice Františka Lojdy ze Sedlejova č. 26. Při shromažďování faktů velmi pomohli i místní obyvatelé, především pan Jan Marek a manželé Lojdovi. Součástí akce byla i malá výstavka z historie obce, na které rovněž spolupracoval Muzejní spolek v Třešti.

<<< Muzejní pátek ke století republiky (26. října 2018) -||- Muzejní večer – povídání o Banátu (23. listopadu 2018) >>>