9.10.2018

Banát 2018 – Svatá Helena

Muzejní spolek v Třešti oslavil 100. výročí vzniku samostatného Československa netradičním způsobem a to návštěvou krajanů v Srbsku a Rumunsku. I přes těžké životní podmínky, jsou naši krajané velmi pohostinní a otevření lidé a jsme velmi rádi, že jsme měli možnost je poznat.

Poslední navštívená krajanská vesnice byla Svatá Helena, kterou jsme si prohlédli 28. – 29. září. Svatá Helena byla vybudována nad břehy Dunaje v roce 1824, jako jedna z prvních českých vesnic. V obci je katolický kostel z roku 1879, původně evangelický kostel z roku 1887 dnes využívají baptisté. Jedna třetina obyvatel jsou baptisté, zbylí jsou katolíci.
Vesnice má dva obchody, jeden z nich je spojen s hospodou. Místní základní škola  J. A. Komenského, byla postavena v letech 1996-98 v rámci programu české vlády  na podporu české menšiny v Rumunsku. V okolí vesnice je velké množství krasových útvarů. Mezi nejvýznamnější patří jeskyně Turecká díra a Kulhavá Skála.
V roce 1991 zde žilo 800 obyvatel, v roce 2000 bylo 540 obyvatel, nyní již jen okolo 500 obyvatel . Obživu dávaly nedaleké doly v Nové Moldavě, ty jsou však v útlumu a některé provozy byly uzavřeny. Obyvatelé se dnes živí zemědělstvím, pěstuje se především pšenice a kukuřice, na trzích v nedaleké Moldavě pak prodávají mléko, sýry, smetanu, máslo a další produkty.

Po prohlídce obce a jejího okolí jsme se vydali na zpáteční cestu do Srbska. Cestou jsme ještě navštívili slovenské město Kovačica nedaleko Bělehradu. Muzejníci měli možnost si prohlédnout výtvarná díla od místních autorů naivního umění.

<<< Banát 2018 – Bígr (28. září 2018) -||- Muzejní pátek ke století republiky (26. října 2018) >>>