7.10.2018

Banát 2018 – Bígr

Muzejní spolek v Třešti oslavil 100. výročí vzniku samostatného Československa netradičním způsobem a to návštěvou krajanů v Srbsku a Rumunsku. I přes těžké životní podmínky, jsou naši krajané velmi pohostinní a otevření lidé a jsme velmi rádi, že jsme měli možnost je poznat.

28. září jsme se přesunuli do české vesnice Bígr. Cestou z Rovenska do Bígru jsme měli možnost navštívit kdysi honosné Herkulovy lázně (Băile Herculane), ovšem dnes značně zanedbané. Místní koupele dostaly jméno podle římské legendy, jež praví, že bájný Herkules si zde vyléčil rány, které mu způsobila Hydra. Německy nazývané lázně Herkulesbad, prožívaly dobu největší slávy na konci 19. století, kdy patřily k nejluxusnějším lázním své doby a do lázní přijížděli rumunský král Karel I., srbský Alexandr I. a rakouský císař František Josef I a jeho manželka Sisi. Díky této přízni se staly jedním z nejmódnějších lázeňských míst v Evropě.

Dalším zpříjemněním trasy byl průjezd Kazanskou soutěskou na Dunaji, kde jsme u ústí potoka Mraconia měli možnost spatřit obří reliéf tváře dáckého krále a vojevůdce Decebala, kterou vytesali horolezci do skály. Z kvalitní cesty podél Dunaje jsme odbočili na nově opravenou, ale úzkou silničku do Bígru. Klikatící se cesta vede skalními soutěskami a ústí do malebného údolí, ve kterém se nachází vesnice ve tvaru kříže.

Vesnice byla založena v roce 1827 českými kolonisty z Litoměřicka, Plzeňska, Klatovska a Chrudimska, za účelem osídlení pohraničí a využití nerostného bohatství, především černého uhlí. Zdejší jílovitá půda je neúrodná a obživu dávaly především okolní doly, Bígr se tak stal především hornickou obcí.
Uprostřed obce byl v roce 1876 postaven římskokatolický kostel, zasvěcený Svaté Trojici. Kostel vyzdobil obrazy s náboženskými tématy místní malíř Josef Řehák, který namaloval obrazy i pro ostatní kostely v českých vesnicích (Gerníku, Svaté Heleně, Eibentálu, Rovensku). Svými dekorativním a naivním stylem také bohatě vyzdobil interiér svého domu čp. 91.
V roce 1830 zde žilo 266 obyvatel, v roce 1934 až 610 obyvatel, v roce 1991 již jen 360 a v roce 2001 pouze 254 obyvatel. Dnes je funkční pouze kamenouhelný důl Cozla, kde pracuje několik zdejších mužů.

Naše výprava si prohlédla vesnici a následně jsme se vydali na procházku po okolí vesnice. Pak již následoval přesun do poslední vesnice na naší výpravě, Svaté Heleny.

<<< Banát 2018 – Rovensko (27. září 2018) -||- Banát 2018 – Svatá Helena (29. září 2018) >>>