11.6.2018

Prohlídka hradu Roštejna

Velice netradiční prohlídku hradu absolvovali třešťští muzejníci v sobotu 26.května, kdy spojili své kroky s Muzejním spolkem v Telči, který si domluvil speciální prohlídku hradu Roštejna, jenž v současnosti prochází velice rozsáhlou rekonstrukcí. Jejím cílem jsou novější a poutavější interiérová instalace a současně i náprava necitlivých úprav hradu v sedmdesátých letech minulého století. Stavební práce však také přinášejí nové poznatky o hradu i jeho minulosti. Průvodcem a glosátorem této ojedinělé exkurze byl Ing. arch. Jan Pešta, odborník na stavební vývoj historických památek. Seznámil účastníky nejprve s historickým stavebním vývojem na Roštejně a předvedl jim jediný úplně zrekonstruovaný objekt na hradě – kapli sv. Eustacha. I ta prodělala v minulých stoletích překvapivý stavební vývoj, který byl odhalen právě až rekonstrukcí. Potom se muzejníci vydali na další prohlídku hradu za součinnosti nynější nové roštejnské kastelánky paní Kateřiny Rozinkové. Bylo naprostou unikátní zkušeností nahlédnout do útrob hradu, zbaveného stropů a podlah a vyslechnout podrobnosti o postupném budování této památky. Ing. Pešta ochotně prodiskutoval s muzejníky jejich dotazy a poznatky a předvedl jim i zajímavou fotografickou a projektovou dokumentaci ke hradu.

<<< Výstava a přednáška k první světové válce (9. května 2018) -||- Historie módy – období secese (31. května 2018) >>>