11.6.2018

Historie módy – období secese

Poslední kapitolu z dějin odívání věnovala autorka paní ing. Lucie Bláhová období přelomu 19. a 20. století. Ve čtvrtek 31.května povyprávěla třešťským posluchačům v muzeu ve Schumpeterově domě o proměnách módních trendů v období od devadesátých let devatenáctého století až do začátku první světové války. Právě v tomto čase se v uměleckém světě prosadil nový výtvarný a filosofický názor – secese. Ten se pochopitelně nemohl neprojevit i v oblékání tehdejších lidí. Především ženské oděvy se konečně, sice pomalu, ale jistě začínaly zbavovat násilných a znetvořujících korzetů a do módy se prosadily šaty volnější a pohodlnější. S pestrým rozvojem lidských zábav se i oděv přizpůsoboval sportovním a kratochvilným aktivitám a brzy se oděvy výrazně rozdělily na ty, které sloužily ke společenské representaci a jiné zase k různým druhům sportu. Secesní výtvarné umění vtisklo oděvům nové vzory a značného rozmachu a obliby dosáhl zejména secesní šperk. Na závěr svého vystoupení předložila autorka posluchačům k prohlédnutí několik typických obleků a módních doplňků z probíraného období.
Tímto tématem dokončila ing. Bláhová svůj přednáškový cyklus, bohatě vždy doprovázený promítanými obrazovými a fotografickými dokumenty a jako definitivní tečku poděkovala vstřícnému třešťskému obecenstvu, u kterého vždy nalezla velmi pozitivní odezvu.

<<< Prohlídka hradu Roštejna (26.května 2018) -||- Výjezdní schůzka muzejního spolku (8. června 2018) >>>