2.5.2018

Výlet do Moravských Budějovic

Třešťští muzejníci přijali nabídku svých moravskobudějovických kolegů k detailní prohlídce jejich spolkového působiště na tamním zámku a vypravili se ve čtvrtek 26.dubna k návštěvě jejich města. Část členstva současně využila pozvání z dačického muzea k prohlídce aktuální výstavy o italských vyhnancích z Tridentska a uskutečnila i cestu do Dačic. Tato výstava italské provenience poskytla velice poučný obraz málo známé historické události, která byla dosud presentována v našich dokumentech značně povrchně a shovívavě, a tak teprve ze současné putovní výstavy se mohli návštěvníci seznámit se skutečnou podstatou tohoto značně násilného a bolestivého opatření rakouské monarchie vůči civilnímu italskému obyvatelstvu v době první světové války, kdy se část vysídlenců ocitla i v Čechách a na Moravě.

V Moravských Budějovicích potom muzejní spolek nalezl velmi ochotného a zasvěceného průvodce v řediteli muzea panu PhDr. Petru Beránkovi, který velmi precizně provedl třešťské kolegy celým zámkem, obsahujícím muzeum městských řemesel a zámecké historické interiéry. Navíc bylo možno nahlédnout i do rekonstruovaných půdních prostorů. Závěrem exkurze byla návštěva Masných krámů s expozicí venkovských řemesel. Veškeré prohlídky byly dr. Beránkem bohatě a pestře komentovány, a rovněž tak jím byly zodpovězeny i dotazy třešťských návštěvníků.

<<< Přednáška Věry Sosnarové (12. dubna 2018) -||- Výstava a přednáška k první světové válce (9. května 2018) >>>