6.1.2019

Představení Vlastivědného sborníku 2018

Na své první spolkové schůzce v roce 2019, konané v pátek 4. ledna, připravil Muzejní spolek v Třešti pro třešťskou veřejnost představení nového Vlastivědného sborníku Třeště a okolí pro rok 2018. Zde se mohli účastníci akce seznámit nejen se stručným obsahem publikovaných článků, ale též s motivací autorů a s prací na jejich přípravě. S použitím promítací techniky pak bylo možno též shlédnout řadu dokumentů, vázaných na představené články, které již nebylo možno do sborníku zahrnout. Nový sborník tradičně předkládá čtenářům pestrou nabídku historických, místopisných i přírodovědných témat. Závěrem byly promítnuty i dva starší rodinné filmy z filmotéky pana Vladimíra Houzara.
Muzejní akce navazovala na velkoplošné promítání starých třešťských fotografií koncem loňského roku, kde již byl sborník veřejnosti nabídnut spolu s prodejem druhého dílu historických fotografii na CD nosiči. Muzejní spolek s potěšením konstatoval značný zájem obyvatel města o tyto vlastivědné produkty a je mu to motivací pro další badatelskou i publikační činnost.