3.3.2019

Členská schůze Muzejního spolku 2019

V pátek 1. března se v třešťském klubu seniorů uskutečnila členská schůze Muzejního spolku. Spolek při ní překontroloval a odsouhlasil své hospodaření a rovněž i svoji činnost v předchozím roce a v předběžných návrzích připravil v součinnosti s místní pobočkou Muzea Vysočiny i některé akce na rok současný. Svou přítomností i vstřícným projevem muzejníky opět potěšil starosta města ing. Vladislav Hynk. Pozvání k setkání přijali i tradiční hosté ze spřátelených spolků. Z Moravských Budějovic přijel současný předseda muzejního spolku pan Václav Kovář a také obětaví muzejníci manželé Vlkovi. Pozvání přijala též předsedkyně telčského spolku paní Zdena Vaníčková. Po té, co proběhly nezbytné každoroční administrativní procedury spolku, se ujali slova i hosté. Z projevu moravskobudějovického předsedy Kováře se přítomní dozvěděli o neradostné situaci v jejich organizaci, kde probíhá obtížný generační názorový střet, který dokonce hrozí zánikem spolku. Paní Vaníčková z Telče se rozhovořila o práci v jejich sdružení, kde hlavním problémem nastává vysoký věkový průměr členstva, který neumožňuje dostatečnou akceschopnost spolku. Ve svém proslovu nabídla našim muzejníkům některé náměty na společné výlety (hrad Roštejn, Národní muzeum v Praze). Na závěr oficiálního programu promítl Jan Morkus st. několik zajímavých a poučných fotografických sérií ze svého fotoarchivu. Následující volná debata pak obohatila všechny diskutující.