31.3.2019

Slavonice – povídání o Banátu

V pátek 29. března 2019, pořádala Slavonická renesanční společnost přednášku „Rumunský Banát a srbská Vojvodina“. Přednášejícími byli členové našeho muzejního spolku Milina Matulová a Vlastimil Budař. Akce se konala v místním Spolkovém domě a posluchači měli možnost si poslechnout zajímavé cestopisné zážitky a zároveň si prohlédnout fotografie z cest po srbské Vojvodině a rumunském Banátu. Muzejníci z Třeště tuto cestu podnikli ve dnech 22. až 30. září minulého roku.

Slavonická renesanční společnost byla založena jako občanské sdružení v roce 1996 s cílem renesance občanské společnosti na hranicích Čech, Moravy a Rakouska. Spolek přispívá celou svou dosavadní činností ke kultivaci a rozvoji občanské společnosti v odlehlé oblasti bývalého pohraničí, je zde inspirací a průkopníkem se vším, co k tomu patří. Spolek organizuje výstavy, koncerty, dílny, divadelní představení, čtení, workshopů a různá setkávání. Většina pořádaných akcí je realizována formou dobrovolnictví.

 <<< Členské schůze spřízněných muzejních spolků -||- Malé sakrální stavby v Telči  (1. dubna 2019) >>>