27.12.2019

Kniha o Bukové

Při příležitosti kulatého výročí první písemné zmínky o obci si Buková nadělila k Vánocům velice representativní knihu o své historii i současnosti. Její uvedení ke čtenářům se konalo ve čtvrtek 19.  prosince 2019 v kulturním domě v Bukové. Za značného zájmu místních občanů byla kniha představena autorským kolektivem pod vedením Jitky Tůmové. Hlavní autorka zpracovala historii obce jako celku i jejích jednotlivých hospodářství a zde žijících rodin. Podkladem jí byly především celoživotní zápisy i pozorování v obci. Další kapitolu o drobných sakrálních památkách, křížích a památnících v Bukové i jejím okolí přidala Marie Kameníková a kapitolou o okolní přírodě spolu s pěknými fotografiemi obohatil publikaci ing. Milan Slavinger. Slavnostního večera s uvedením knihy se zúčastnili i čelní představitelé Třeště, která tento projekt edičně zajistila. Po krátkých proslovech autorů i vydavatelů byla kniha nabídnuta přítomným k zakoupení a tuto knížku pak autorka Jitka Tůmová zájemcům podepsala či vepsala věnování. Součástí oslavy bylo též nástěnné promítání vybraných snímků z knihy. Mezi diváky zasedli i členové Muzejního spolku v Třešti, kteří obci Buková věnovali svoji pozornost při prohlídce obce i sakrálních památek v okolí při svém předloňském spolkovém výletu.

Nová publikace se stručným názvem „Buková“ je připravena pro zájemce k zakoupení v Turistickém informačním centru v Schumpeterově domě.

<<< Dvě výstavy v třešťském muzeu (6. prosince 2019) -||- Velkoplošné promítání o třešťských živnostech (27. prosince 2019) >>>