1.1.2020

Velkoplošné promítání o třešťských živnostech

Již tradičně si na závěr roku připravil Muzejní spolek v Třešti pro veřejnost přednášku s velkoplošným promítáním v kině Máj. Jako nové téma si její autor Jan Morkus st. tentokráte zvolil historii řemesel, živností a podniků ve městě i blízkém okolí. Na velkém souboru starých fotografií tak mohl zcela naplněnému kinosálu představit dávné i nedávné živnosti a podniky a jejich proměny ve vzhledu a fungování během několika desetiletí. Diváci si tak mohli prohlédnout a připomenout staré a často již zcela zaniklé hostince, pekárny, řeznictví, prodejny či různé řemeslnické dílny. Někdy byly živnosti presentovány i s jejich personálem, pány mistry a jejich tovaryši nebo učedníky, v řadě případů též s rodinnými příslušníky. Jak bývá při těchto akcích pravidlem i tentokrát zaznívaly z publika doplňující informace a jména zobrazovaných osob. Autor pořadu Jan Morkus tak ochotně doplňoval svoji databázi a popisy obrázků svého archivu.

Pro velký zájem ze strany třešťské veřejnosti byla i tentokrát v pátek 27. prosince 2019 uspořádána dvě představení v 17. a 19. hodin a obě proběhla v naplněném sále k naprostému uspokojení publika.

Součástí večera byla i propagace a nabídka nových vydavatelských aktivit Muzejního spolku – Vlastivědného sborníku 2019 a druhého dílu historických fotografií Třeště na CD.

<<< Kniha o Bukové (19. prosince 2019) -||- První muzejní schůzka (3. ledna 2020) >>>