4.2.2020

První muzejní schůzka

Na své první pracovní spolkové schůzi v novém roce se třešťští muzejníci sešli již v pátek 3. ledna 2020 v třešťském muzeu v Schumpeterově domě. Mohli zde tak provést již první bilanční zhodnocení uplynulého roku a zároveň se zamyslet nad prvními plány činnosti do roku 2020. Důležitým krokem byla shoda k vydání dalšího čísla Vlastivědného sborníku Třeště a okolí, pro nějž již zde byly navrženy první příspěvky.

Muzejníci rovněž přišli s prvními návrhy na vlastivědné vycházky do třešťského okolí i na návštěvy zajímavých vzdálenějších destinací. Iniciovány byly také návrhy na velké tradiční akce pro veřejnost, spojené s celoplošným promítáním v kině Máj. Nedílnou součástí této schůzky se stalo i schválení celoročního plánu spolkových schůzí pro rok 2020.

Tímto společným jednáním si členové spolku vytvořili základ pro svoji další práci tak, aby konání Muzejního spolku v nastávajícím roce probíhalo ve stejných intencích, jak tomu bylo doposavad.