10.2.2019

Genealogická přednáška

Velmi poučnou a instruktážní přednášku uspořádala v třešťském muzeu v pátek 8.února 2019 vysokoškolská pedagožka paní ing. Lenka Lízalová Ph.D. na téma tvorby rodokmenu. Pro více než naplněný malý výstavní sál v Schumpeterově domě pohovořila o tom, kterak mají případní laičtí zájemci začít shromažďovat podklady k vypracování rodového kmene a větvení. Vytyčila hlavní údaje, s nimiž musí každý začátečník začít pracovat a kde mají začínající genealogové hledat archivní zdroje informací, přičemž současně upozornila na možná úskalí s jejich interpretací. Nezbytnou součástí takové práce pak je sama forma vypracování stromu života a způsob zapisování narůstajícího množství údajů do papírové nebo digitální šablony. Několik těchto forem také divákům presentovala. Na závěr potom zodpověděla dotazy dychtivých potenciálních genealogů.

<<< Muzejní čtvrtek – povídání o Banátu (17. ledna 2019) -||- Promítání v domě s pečovatelskou službou (21. února 2019) >>>