17.3.2019

Členské schůze spřízněných muzejních spolků

Členská schůze Muzejního spolku v Moravských Budějovicích (6. března 2019)
6. března 2019 proběhla členská schůze (valná hromada) Muzejního spolku v Moravských Budějovicích, s nímž dlouhodobě Třešťský muzejní spolek udržuje dobré vztahy. K tomu patří i vzájemné pozvání na výroční schůze spolků a i letos se zúčastnili schůze v Moravských Budějovicích zástupci třešťských muzejníků – Vlastimil Budař a Jan Morkus st. Bohužel zdejší spolek se potýká s nedostatkem členů, kterých je v současné době pouhých 14, a zároveň s jejich vysokým věkovým průměrem. Předseda Muzejního spolku v Třešti všechny přítomné informoval o akcích a dění v Třešti. Dalším hostem byl Ing. Jaroslav Martínek, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, který informoval o rekonstrukci moravskobudějovického muzea a dalších aktivitách. Velmi zajímavý příspěvek o činnosti Muzejního spolku Jemnice a hornického spolku Jamník, přednesl další host pan Antonín Podhrázký.

Členská schůze Muzejního spolku v Telči (11. března 2019)
Muzejní spolek v Třešti přijal pozvání spolupracujícího Muzejního spolku v Telči a dne 11. března se Vlastimil Budař a Milina Matulová účastnili jejich členské schůze (valná hromada). Činnost spolku byla prezentována ve zprávě o činnosti za rok 2018. Muzejní spolek je velmi aktivní v přednáškové činnosti a zdejší veřejnost se tak každý měsíc může těšit na zajímavou přednášku. Ředitelka Muzea Vysočiny, pobočka Telč paní Helena Benešová informovala o průběhu stěhování muzea do prostor Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči a o instalaci expozice.
V části pro hosty měl možnost náš předseda informovat o činnosti spolku v Třešti a vyzdvihl společnou akci obou spolků na hradě Roštejn. Starosta města Telč pan Roman Fabeš informoval o záměrech města ve vztahu k muzeu a k aktivitám i investicím města v místním regionu. Závěrečnou tečkou byl příspěvek člena spolku pana Jindřicha Kaupy, který přítomné prostřednictvím fotografií a zasvěceného komentáře provedl lázněmi Luhačovice.

Členská schůze Muzejního spolku v Jemnici (13. března 2019)
Vlastimil Budař, předseda Muzejního spolku v Třešti, přijal osobní pozvání na členskou schůzi (valnou hromadu) Muzejního spolku v Jemnici, která se konala 13. března 2019. Jemnický spolek má velmi početnou členskou základnu, která čítá úctyhodných 63 členů. Činnost spolku pod vedením předsedy Antonína Podhrázkého, je velmi bohatá, což dokladovala i zpráva o činnosti za rok 2018. Spolek se aktivně zapojuje do dění ve městě, každý měsíc je pořádána přednáška pro veřejnost a tak se spolek stává nedílnou součásti zdejšího společenského života. V části pro hosty byli účastníci schůze informováni o činnosti spolku v Třešti a Moravských Budějovicích. Za Muzeum Vysočiny Třebíč vystoupil jeho ředitel Ing. Jaroslav Martínek, který informoval o plánované rekonstrukci a úprav expozic v místním muzeu. Dalšími hosty byli zástupci Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Telči ředitel Mgr. Pavel Macků a Mgr. et Mgr. Stanislav Vohryzek, Ph.D. Pan Macků ve svém příspěvku informoval o činnosti ústavu, o připravovaných publikacích a činnosti univerzity třetího věku. Zajímavým hostem byl bezesporu předseda hornického spolku Jamník JUDr. Petr Vedra, který informoval o jejich činnosti a postupu prací na odkrývání hornických štol v městské části Podolí. Na závěr dostal slovo starosta města Ing. Miloň Slabý, který ocenil práci spolku pro město a následně informoval o plánech města ve vztahu k místním památkám a rekonstrukci muzea.

Členská schůze Spolku přátel muzea v Dačicích 2019 (16. března 2019)
Již tradičně se členové našeho muzejního spolku účastnili členské schůze (valná hromada) Spolku přátel muzea v Dačicích, která se konala v sobotu 16. března 2019. Vlastimil Budař a Jan Morkus st. si tak mohli vyslechnout, jaké akce se podařily uspořádat spolku, se kterým dlouhodobě udržujeme dobré vztahy. V dalším příspěvku byly diskutovány akce pro rok letošní a příprava vydání dalšího vlastivědného sborníku. V následné diskusi se podařilo najít námět na zajímavé vycházky v okolí Dačic, pokud se podaří některou z nich zrealizovat bude to další posílení vzájemné spolupráce obou spolků.

 <<< Členská schůze Muzejního spolku 2019 (1. března 2019) -||- Slavonice – povídání o Banátu (29. března 2019) >>>