22.11.2019

Přednáška o RNDr. Bohuslavu Hrudičkovi

Další akcí Muzejního spolku k listopadovým událostem byla přednáška o třešťském rodákovi Bohuslavu Hrudičkovi. Na čtvrteční podvečer 21. listopadu si ji přepravil předseda muzejního spolku Vlastimil Budař a zaměřil ji jednak na představení významného vědce a pedagoga RNDr. Hrudičky a též k uctění památky obětí nacistických represí vůči českým vysokoškolským profesorům.

Úvodem Vlastimil Budař seznámil posluchače s Hrudičkovou rodinou v Třešti, k níž patřil i známý kněz a spisovatel Alois Hrudička. Třešťský rodák Bohuslav se stal středoškolským a později i brněnským vysokoškolským pedagogem, ale současně též uznávaným přírodovědcem se zaměřením na meteorologii a klimatologii. Ve svém oboru publikoval stovky odborných sdělení v řadě renomovaných periodik. Po vzniku protektorátu se zapojil i s dalšími vysokoškolskými kolegy do odbojové činnosti ve skupině „Obrana národa“. Byl však zatčen a vyslýchán v Kounicových kolejích a posléze odeslán do koncentračního tábora v Mauthausenu. Tam zahynul za mimořádného strádání v nelidských pracovních podmínkách při rozšiřování tábora. Spolu s ním takto zahynulo i několik dalších brněnských profesorů.

Vyprávění bylo spojeno s promítáním bohaté obrazové dokumentace a četbou z literatury i z korespondence.

<<< Svoboda není zadarmo (8. listopadu 2019) -||- Dvě výstavy v třešťském muzeu (6. prosince 2019) >>>