9.11.2019

Svoboda není zadarmo

Přednáškový večer pro veřejnost v třešťském muzeu byl v pátek 8. listopadu 2019 věnován vzpomínkám na brtnického učitele Františka Lichku. Program si připravila paní Jaroslava Zelená, která proložila četbu z Lichkových autobiografických knih s osobními vzpomínkami a s promítáním rodinných fotografií. František Lichka byl rodákem z české vídeňské rodiny, která se po otcově smrti v první světové válce přestěhovala do Hodic. Během svého mládí na Třešťsku se Lichka stal jedním ze zakladatelů třešťského skautingu a potom svoji profesionální učitelskou kariéru strávil v Brtnici. V průběhu 2.světové války se zapojil do odboje v organizaci Obrana národa, což mu vyneslo několikaletý pobyt v nacistických věznicích. Svůj život i své názory vypsal ve třech memoárových knihách a krom nich sepsal i drobné publikace o brtnických pověstech nebo Čeřínku.

Vyprávění Jaroslavy Zelené proložil skautskými písničkami s kytarou pan Miloš Němec. Současně v tento večer mohli účastníci věnovat vzpomínku i nedávno zemřelému poslednímu třešťskému skautovi – panu Josefu Bukvajovi. Ve výstavním sále muzea je připravena i malá výstava o třešťském skautingu a dokumentů z Lichkovy pozůstalosti.

<<< Velkoplošné promítání o Vývoji (25. října 2019) -||- Přednáška o RNDr. Bohuslavu Hrudičkovi (21. listopadu 2019) >>>