2.4.2019

Malé sakrální stavby v Telči

Pro milovníky křížů, křížků nebo božích muk připravilo město Telč výstavu fotografií Jindřicha Kaupy s názvem Malé sakrální stavby v Telči. Na dokumentárních fotografiích je možnost spatřit opomíjené malé sakrální stavby v Telči a blízkém okolí. Zdrojem informací byly Farní věstníky patera Simeona Zapletala. Výstava potrvá od 1. do 29. dubna 2019 ve vstupní síni radnice Městského úřadu v Telči.

Slavnostní vernisáž výstavy se konala v pondělí 1. dubna 2019 ve vstupní síni radnice Městského úřadu a byla zahájena hudebním vystoupením žáků ZUŠ Telč. Autor fotografií Jindřich Kaupa ve svém proslovu vyzdvihl práci svých předchůdců, na jejichž práci mohl navázat své bádání. Následně seznámil návštěvníky s nejzajímavějšími sakrálními památkami. Následovaly krátké proslovy místostarosty Pavla Komína a starosty Romana Fabeše. Na závěr slavnostního programu opět vystoupily žákyně ZUŠ. Po skončení programu již měli návštěvníci možnost si prohlédnout fotografie a přečíst si informace k jednotlivým sakrálním památkám. Autor výstavy ochotně a zasvěceně odpovídal na zvídavé otázky návštěvníků.

 

Malé sakrální stavby v Telči, Kříže a boží muka

Stavby s náboženským zaměřením jsou zatím nedoceněnými historickými památkami našeho města. A to i přesto, že tyto malé sakrální stavby jsou nepřehlédnutelným doplňkem historických staveb. Jsou i významným orientačním bodem, stojí-li ve volné krajině. Současně jsou i připomínkou dávno zapomenutých událostí a činů, vyjádřením díků za uzdravení, připomínkou tragédií a ukázkou zbožnosti našich předků.

Ozdobou a doplňkem historických staveb našeho města tvoří 31 křížů a 10 božích muk stojících na různých místech v Telči a v jejím okolí.

Za působení bývalého ředitele Telečského muzea Jana Tiraye byly ve 20. letech minulého století ve Farních věstnících otiskovány popisy sakrálních staveb ve farnosti faráře Simeona Zapletala.

V sérii článků seznamoval Jan Tiray farníky s podrobným popisem všech místních sakrálních staveb, křížů, božích muk, smírčích kamenů a Mariánských sloupů. Uviděl i popisy jejich stavební stavbu a tam kde byly i překlady nápisů z němčiny a latiny.

Tirayem uváděná data mi posloužila jako zdroj informace pro popis sakrálních staveb prezentovaných na této výstavě. Vedle informace o kulturní bohatství v našem městě s na konkrétních sakrálních stavbách snažím ukázat i na jejich nedobrý stavební stav. Týká se to nejen zašlých a znečištěných povrchů ale i nečitelných či chybějících nápisů.

Současně chci obyvatelům Telče a turistům připomenout, že v našem městě je vedle historického náměstí a zámku řada míst, které stojí za to v Telči navštívit.

Jindřich Kaupa – informační letáček k výstavě

<<< Slavonice – povídání o Banátu (29. března 2019) -||- Výlet do Dolního Bolíkova a Dobrohoře (6. dubna 2019) >>>