9.7.2019

Münchova chata

Kde stála Münchova chata ? Na tuto otázku hledali odpověď třešťští muzejníci. Středeční podvečer 3. července 2019 tak věnovali muzejníci hledání posledních pozůstatků někdejší chaty hodického továrníka Zikmunda Müncha. Tento rekreační objekt stával kdysi za Hodicemi v blízkosti třeštické křižovatky na okraji lesa na severovýchodním úbočí malé vyvýšeniny, označované v mapách jako Nickův vrch, kóta 642 m. S pomocí kusých informací některých hodických občanů byla hledaná parcela nakonec lokalizována a na jejím místě nalezen jen malý zděný podzemní objekt, patrně pozůstatek starého sklípku. Rozměry a půdorys dřevěné chaty lze dnes na místě spíše jen odhadovat. Zběžným prozkoumáním povrchu terénu nebyly nalezeny žádné prokazatelné zbytky stavby.

Hodický továrník Zikmund Münch (1891 – 1942), nejprve majitel a později hlavní akcionář hodické továrny (původně textilní a od roku 1926 potravinářské), si nechal v roce 1934 pro své vlastní bydlení vyprojektovat pohodlnou vilu u železniční trati v Hodicích, čp.130, od významného židovského architekta z Brna Otto Eislera (1893 – 1968). Vila byla vystavěna ve stylu racionálního purismu a k ní Eisler přidal i srubový zahradní domek v zahradě u vily. Další prací, kterou architekt Eisler pro Müncha provedl, byla právě dřevěná chata za Hodicemi. Továrník ji využíval k rekreaci až do svého zatčení a násilné smrti v koncentračním táboře Majdanek v roce 1942. Chata přečkala nepoškozená až do konce Druhé světové války. Po ní však byla dosud nezjištěným zájemcem demontována a odvezena k opětovnému postavení v Severních Čechách. O její původní existenci dnes panuje jen skromná povědomost některých hodických pamětníků. Projekt ani vyobrazení chaty se dosud nepodařilo nikde dohledat.

<<< Mezinárodní den archivů (11. června 2019) -||- Počátky letectví nad Vysočinou (16. září 2019) >>>