26.9.2019

Archeologický průzkum ve stonařovské faře

Třešťskému muzejnímu spolku se naskytla ve čtvrtek 19. září mimořádná příležitost prohlédnout si pracoviště archeologického průzkumu ve stonařovské faře. Již několik týdnů zde tým archeologů z jihlavského Muzea Vysočiny pod vedením Mgr. Davida Zimoly provádí průzkum suterénního podlaží fary, kde byly nalezeny základy obvodových zdí původní tvrze. Potvrdila se tak domněnka historiků, že tato budova byla při svém vzniku zeměpanským sídlem zdejších nejstarších kolonizátorů – šlechtického rodu Ranožírovců (pánů s erbem jeleních parohů), jejichž příslušník Stonár současně vtiskl obci i název.

Mohutné gotické zdivo, odhalené v suterénních prostorách, tak vymezuje obvod původní gotické tvrze, která byla v pozdějších stoletích výraznou dostavbou renesančně přestavěna a rozšířena, čímž vznikl jak v suterénu, tak v prvním podlaží rozměrný renesanční sál. I tyto prostory byly v novějších dobách z důvodů praktického využití různě přestavbami upravovány. Archeologové nalezli a odvezli z odkrytých lokalit značné množství střepů a úlomků, které budou podrobeny detailními zkoumání a za několik měsíců je možno očekávat výslednou archeologickou zprávu a závěry.

Stručný historický exkurz a procházku nalezištěm poskytl muzejníkům stonařovský farář R.D.Mgr. Jiří Buchta.

<<< Počátky letectví nad Vysočinou (16. září 2019) -||- Muzejní schůze s oslavou  (4. října 2019) >>>