29.5.2019

Oslava 35 let Naučné stezky Čeřínek

Členové Muzejního spolku přijali pozvání k účasti na oslavě 35. výročí založení Naučné stezky na Čeřínku. V neděli 26. května 2019 se tak sešli všichni milovníci tohoto  přírodního parku ve 14. hodin na startu naučné stezky a vyslechli si úvodní projev ing. Milana Slavingera, který připomněl začátky zmíněného projektu v roce 1984. Tehdy se pod záštitou Svazu ochránců přírody začala podle návrhu RNDr. Ortwina Taubera budovat víc jak šestikilometrová trasa naučné stezky, která je díky nemalému úsilí místních nadšenců a za spolupráce značkařů Klubu českých turistů, udržována ve výborné kvalitě dodnes. Oslavu obohatilo i vystoupení předškolních žáků dolnocerekvické MŠ, a také chutné občerstvení. Po něm již zájemci mohli vyrazit na komentovanou prohlídku naučné stezky, kde při jednotlivých zastaveních podávali výklad ing. Slavinger i RNDr. Tauber. Pýchou rekonstruované stezky je zcela nový přístřešek nad Formanskou studánkou. Za ní již následoval výstup na Přední skálu a pak sestup kolem někdejších stříbrných dolů a žulových lomů k východišti stezky.

<<< S Miluškou Mrvkovou po Transsibiřské magistrále (17. května 2019) -||- Telč – povídání o Banátu (27. května 2019) >>>