18.5.2019

Přednáška o Šimonu Partlicovi

S pochopitelným zájmem se členové Muzejního spolku zúčastnili poutavé přednášky někdejšího prorektora VŠP v Jihlavě PhDr. Martina Hemelíka o třešťském rodákovi Šimonu Partlicovi ze Špicberka. Přednášku uspořádalo jihlavské Muzeum Vysočiny v malovaném sále ve čtvrtek 16. května 2019. Při ní dr. Hemelík promluvil nejen o tomto renesančním učenci, ale i o pedagogických a vědeckých souvislostech dotčeného období. Posluchače také seznámil s projektem Iglavia Docta (Učená Jihlava), který probíhal před několika lety na jihlavské Vysoké škole polytechnické. Jeho pokračováním je přednáškový a ediční cyklus, seznamující s málo známými osobnostmi Vysočiny, kam náleží i osobnost Šimona Partlice. Ediční řada nakladatelství Alcus pod názvem Bohemo-Moravica Montana Illustrata, což by se dalo přeložit jako Českomoravská vrchovina proslavená svou vzdělaností, vydala v roce 2018 první svazek, který je věnován právě životu a dílu lékaře, astronoma, matematika, pedagoga, literáta a politického myslitele Šimona Partlice ze Špicberku. Po přednášce si mohli zájemci zakoupit i tuto novou publikaci, věnovanou Partlicovi.

K významu Šimona Partlice uvedeme několik zásadních informací z prezentace PhDr. Martina Hemelíka:
Šimon Partlic ze Špicberku je mnohými domácími i zahraničními autory, především historiky, řazen k plejádě jmen reprezentujících českou učenost a vzdělanost závěru 16. a v prvé polovině 17. století.
Tato konstatace platí především o oblasti ryze exaktních přírodních věd, zejména matematiky a astronomie, kde je jmenován vedle takových velikánů vědy jako Johannes Kepler, Tadeáš Hájek z Hájku, Martin Bacháček z Nauměřic, Cyprián Karásek Lvovický ze Lvovic aj.
V tomto směru nelze než konstatovat, že význam jeho osobnosti je nejen historický, nýbrž v mnohém i nadčasový, neboť jeho jméno spolu s ostatními reprezentuje vysokou úroveň vzdělanosti a kultury v předbělohorských Čechách a zároveň mezi pobělohorskými exulanty. Důležité přitom je, že mnozí z těchto reprezentantů byli určitým způsobem spojeni s jihlavským regionem, respektive celou Vysočinou.
Renesanční učenec Šimon Partlic ze Špicberka může být srovnáván a řazen dokonce mezi tak významné a uznávané autory, jakými byli Pavel Skála ze Zhoře, či Jan Amos Komenský.

Další informace k uvedené knize: ZDE

<<< Reportáž z Indie  (10. května 2019) -||- S Miluškou Mrvkovou po Transsibiřské magistrále (17. května 2019) >>>