Kniha – Šimon Partlic ze Špicberku

Muzejní spolek v Třešti doporučuje všem zájemcům o regionální historii knihu Martina Hemelíka st. – Šimon Partlic ze Špicberku. Kniha je věnována životu a dílu rodáka z Třeště, všestranného renesančního učence, lékaře, astronoma, matematika, pedagoga, literáta a politického myslitele Šimona Partlice ze Špicberku.

Knihu vydalo v roce 2018 nakladatelství Alcus jako první svazek ediční řady Bohemo-Moravica Montana Illustrata, což by se dalo přeložit jako Českomoravská vrchovina proslavená svou vzdělaností. Ediční řada přináší portréty významných (a většinou pozapomenutých) představitelů vzdělanosti spojených s regionem Českomoravské vrchoviny.

Doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc., je filosof a vysokoškolský pedagog. S nakladatelstvím ALCUS spolupracuje jako editor řady Bohemo-Moravica Montana Illustrata i jako autor publikací.
Od roku 1983 působí na VŠE v Praze, kde je nyní docentem dějin filozofie na katedře filozofie. Ve své odborné práci se zaměřuje především na dějiny filozofie, zvláště racionalistické filozofie novověku, s cílem rozvíjet tuto oblast historickofilozofického bádání v českém filozofickém prostředí, které doposud není v tomto směru příliš rozvinuté. Rozhodující část svého zájmu věnuje podrobné analýze filozofického odkazu jednoho z čelných představitelů novověkého racionalismu, holandského filozofa židovského původu Barucha Benedicta Spinozy.

Zdroj: Nakladatelství ALCUS

Tento záznam byl publikován v Aktuality . Uložit odkaz do záložek.