12.1.2019

Nejen z Třeště do RAF

Třešťské muzeum ve spolupráci spolu s Muzejním spolkem uspořádali v pátek 11. ledna 2019 přednášku o účasti nejen třešťských, ale i dalších občanů Československa v bojích druhé světové války v řadách britského letectva. Přednesl ji Jaroslav Voráček v Schumpeterově domě, nazval ji : „Nejen z Třeště do RAF“ a doprovodil ji promítáním bohaté série obrázků a videoreportáží. Účastníci akce tak mohli být poučení o přípravě předválečného čs. letectva, jeho sportovních úspěších a konečně i jeho zapojení do válečných operací. Autor pořadu informoval o osudech řady osob nejenom z našeho regionu. V pestré mozaice obrazů a informací se objevili i osoby a stroje nepřátelské strany, a také další lidé, kteří vedle samotných letců přispívali k bojeschopnosti RAF. Posluchači se též mohli seznámit s rekonstrukcí a provozováním historických válečných letadel v dnešní době.

<<< Představení Vlastivědného sborníku 2018 (4. ledna 2019) -||- Muzejní čtvrtek – povídání o Banátu (17. ledna 2019) >>>