23.4.2019

Naučná stezka K. H. Borovského v Batelově

22.dubna 2019, na závěr Velikonočních svátků se třešťští muzejníci vydali po naučné stezce v Batelově, která začíná v centru někdejší tamní židovské čtvrti. Synagogu, kterou vlastní a spravuje batelovský zahrádkářský spolek, muzejníkům otevřela paní Košťáková, a tím umožnila i prohlídku malého muzea na ženské galerii, kde zahrádkáři shromáždili historické předměty z batelovských domácností – nábytek, nádobí, hračky, obrazy, fotografie a staré tiskoviny a jiné dokumenty. Po prohlídce synagogy již následovala cesta po naučné stezce, která je celá věnována K. H. Borovskému, který v Batelově strávil část svého mládí a zachoval si k němu dobrý citový vztah. Stezka vede přes hráz zámeckého rybníka starou lipovou alejí k podniku Motorpal a pak vzhůru kolem samoty Mukařka a někdejší Grázlovny na kopec Vršek s kalvárií a třemi kříži. Při sestupu se nalézá hlavní zajímavost celé stezky – Velký kámen, zvaný Čertův a pamětní deska Havlíčkovy Dumky. Návrat chatovou kolonií kolem smírčího kamene potom vyúsťuje v centru Batelova u kostela sv. Petra a Pavla s barokní farou, kde pamětní deska připomíná působení Husova přítele Petra z Mladoňovic.