16.12.2018

2013

13. muzejní pátek (25. ledna 2013)

Jihlavský autor ing. Jiří Vybíhal vydal koncem roku 2012 novou knihu o období druhé světové války s názvem „Jihlavsko ve stínu říšské orlice“. Presentaci své knihy provedl autor v kině Máj v Třešti dne 25. ledna 2013 coby náplň třináctého muzejního pátku. Některé stěžejní kapitoly knihy autor přestavil podrobněji …

 

Valná hromada (1. března 2013)

Muzejní spolek v Třešti uskutečnil svoji valnou hromadu pro rok 2013 v pátek 1. března 2013 v třešťském klubu seniorů. Na jednání valné hromady byli slavnostně jmenováni zasloužilí členové spolku Lidmila Vokřínková a Zdeněk Brychta čestnými členy spolku. Předsedkyně spolku Marie Kameníková připomenula spolkovou práci v roce 2012 …

 

Rožmberská výstava v Dačicích (3. března 2013)

Dačické muzeum hostilo na přelomu února a března 2013 pozoruhodnou putovní výstavu „Rok růže“. Navazovala na čtyřsté výročí úmrtí posledního Rožmberského vladaře Petra Voka a byla společným česko – rakouským projektem, který měl zájemce seznámit s historií čtyřsetletého trvání Rožmberského panství …

 

Po stopách zmizelých sousedů v Třešti (7. května 2013)

V rámci květnových oslav byla v úterý 7.května 2013 v třešťské synagoze  slavnostní vernisáží otevřena putovní výstava Židovského muzea v Praze s titulem „Děvčata z pokoje č.28, L 410, Terezín“, jejíž autorkou je německá novinářka Hannelore Brenner- Wonschick …

 

Peru (17. května 2013)

Třešťské muzeum v Schumpeterově domě otevřelo novou výstavu. Představuje fotografické dokumenty entomologů Kláry a Pavla Bezděčkových z návštěvy Národního Parku Manú v Peru. Otevření výstavy v pátek 17.5. 2013 bylo spojeno s přednáškou a promítáním rozsáhlé série snímků z této biologické studijní expedice …

 

Naučná stezka Čeřínek (25. května 2013)

Třešťský muzejní spolek uskutečnil v sobotu 25.5. 2013 vycházku po naučné stezce Čeřínek jako komentovanou prohlídku s výkladem autora stezky RNDr. Ortwina Taubera. Během ní se muzejníci zevrubně seznámili s přírodními zajímavostmi „Přírodního parku Čeřínek“ a měli možnost shlédnout jedinečná místa …

 

Genealogická přednáška (31. května 2013)

Jak si vytvořit rodokmen ? V pátek 31.května 2013 se uskutečnila v prostorách muzea v Schumpeterově domě přednáška Blanky Lednické o zásadách sestavování rodokmenů a principech studia o rodinných předcích. Autorka uvedla své vlastní zkušenosti, kdy pátrala po minulosti své rodiny …

 

Po vesnicích na Stonařovsku (6. června 2013)

Cílem muzejní vycházky byla prohlídka stavebních i přírodních zajímavostí vybraných vesnic někdejšího německého jazykového ostrůvku v blízkosti městyse Stonařova. Program pro muzejníky připravil a realizoval Mgr. Lubomír Peltan. Navštívené obce byly Prostředkovice a Suchá …

 

Současná paličkovaná krajka (20. června 2013)

Třešťské muzeum v Schumpeterově domě nabízí v prázdninové sezóně k prohlídce výstavu o současné paličkované krajce. Na panelech se návštěvníci mohou seznámit s historií paličkované krajky obecně i s dějinami ručního krajkářství v Českých zemích. Výstava pak prezentuje hodnotná umělecká díla …

 

80 let Muzejního spolku v Třešti (19. září 2013)

Vernisáž sbírkových předmětů třešťského muzea v Schumpeterově domě 19.9.2013 byla součástí oslav 80. výročí založení prvního Muzejního spolku v Třešti. Na výstavě jsou zastoupeny starší exponáty málo známé a málo vystavované, a rovněž tak i přírůstkové předměty od nynějších muzejníků …

 

O Jabůrkově kronice (3. října 2013)

Podvečerní přednáška Blanky Lednické o Jabůrkově kronice proběhla ve čtvrtek 3. října 2013 ve vestibulu třešťského muzea v Schumpeterově domě. Autorka při ní představila originálního soukromého kronikáře z přelomu 18. a 19 .století – Františka Jabůrka, který padesát let sepisoval děje ze svého města a jeho blízkého i vzdáleného okolí …

 

Nová Cerekev (20. října 2013)

První podzimní akcí Muzejního spolku v Třešti byla prohlídka památek městyse Nová Cerekev. Výlet do této obce se uskutečnil v neděli 20.října 2013 v odpoledních hodinách. Průvodkyní prohlídky byla předsedkyně Spolku pro synagogu v Nové Cerekvi paní Mgr. Libuše Hodíková …

 

14. muzejní pátek (15. listopadu 2013)

Jako náplň čtrnáctého muzejního pátku, konaného 15.listopadu 2013, připravil Muzejní spolek v Třešti pro veřejnost velkoplošnou srovnávací projekci v kině Máj o proměnách města ve dvacátém století. Byla vždy jako první promítnuta fotografie současného stavu místa a po ní komentované zachycení téže lokality v minulosti …

 

Třebíčský zámek (24. listopadu 2013)

Třebíčský zámek prodělal v nedávné době dlouhou a nákladnou rekonstrukci, po níž byl v polovině listopadu 2013 otevřen a nabídnut veřejnosti. Proto se zámek stal hlavním cílem výletu Muzejního spolku z Třeště v neděli 24.listopadu 2013. Muzejní sbírky jsou zde nyní nově a velmi atraktivně uspořádány …

 

15. muzejní pátek (6. prosince 2013)

Slavnostní vernisáží byla zahájena v Schumpeterově domě v pátek 6.prosince 2013 vánoční výstava tří výtvarnic z Vysočiny, které jsou držitelkami certifikátu Vysočina – regionální produkt. Současně proběhl také 15. Muzejní pátek, kde byl představen nový Vlastivědný sborník Třeště a okolí …

 

Repríza promítání staré Třeště (27. prosince 2013)

Pro zcela mimořádný zájem třešťské veřejnosti o presentaci obrázků staré Třeště v rámci 14. Muzejního pátku, konaného již 15. listopadu letošního roku, byla připravena repríza tohoto programu na 27.prosince 2013 v dalších dvou představeních …

 

 

<<< 2012                                                                                                                                                                     2014 >>>