8.10.2016

Nová Cerekev

První podzimní akcí Muzejního spolku v Třešti byla prohlídka památek městyse Nová Cerekev. Výlet do této obce se uskutečnil v neděli 20.října 2013 v odpoledních hodinách. Průvodkyní prohlídky byla předsedkyně Spolku pro synagogu v Nové Cerekvi paní Mgr. Libuše Hodíková. Seznámila třešťské muzejníky především s průběhem záchrany nejvýznamnějších místních památek – židovského hřbitova a synagogy. Především rekonstrukce unikátní stavby synagogy v maurském stylu, probíhající v posledním desetiletí, si vyžádala finanční náklady několik desítek milionů korun, které se obětavým nadšencům nakonec podařilo opatřit z různých zdrojů z tuzemska i zahraničí. Po úplném dokončení oprav bude synagoga sloužit jako multikulturní stánek. Cenným dokladem minulosti je i novocerekvický židovský hřbitov, kde se nachází i památník nejslavnějšího místního rodáka – malíře Alfréda Justitze a je tu pohřben i továrník a zakladatel zdejších kartáčoven Julius Schling. Po skončení prohlídky židovských památek si muzejníci prošli cerekvické náměstí s dominantním kostelem sv. Thomase Beketta a na starém katolickém hřbitově navštívili hrob posledního člena rodu třešťských zámeckých pánů Ferdinanda Sternbacha, který zemřel v nedalekém domově důchodců v zámečku Proseč- Obořiště.

<<< O Jabůrkově kronice (3. října 2013) -||- 14. muzejní pátek (15. listopadu 2013) >>>