8.10.2016

14. muzejní pátek

Jako náplň čtrnáctého muzejního pátku, konaného 15.listopadu 2013, připravil Muzejní spolek v Třešti pro veřejnost velkoplošnou srovnávací projekci v kině Máj o proměnách města ve dvacátém století. Aby bylo možno porovnávat, jaké změny proběhly v různých městských částech, ulicích, náměstích a zákoutích za minulá desetiletí, byla vždy jako první promítnuta fotografie současného stavu místa a po ní komentované zachycení téže lokality v nedávné nebo i dosti vzdálené minulosti. Další kapitolou byly i historické momentky ze života třešťské společnosti, živnostníků, muzikantů apod. Celý projekt připravil a fotografické materiály digitálně zpracoval Petr Kroupa, zasvěcený výklad a popis obrázků poskytl Jan Morkus. Početné publikum reagovalo během promítání doplňujícími poznámkami a informacemi, čímž se ke všeobecné spokojenosti prohloubily znalosti o našem městě. Divácký zájem třešťských občanů natolik převýšil kapacitu místního kina, že produkce musela být zopakována, a přesto bylo hlediště i podruhé výrazně přeplněné. Na závěr akce byly promítnuty tři instruktážní filmy o používání speciálních brýlí ke sledování filmů v 3D projekci.

<<< Nová Cerekev (20. října 2013) -||- Třebíčský zámek (24. listopadu 2013) >>>