1.3.2016

13. muzejní pátek

Jihlavský autor ing. Jiří Vybíhal vydal koncem roku 2012 novou knihu o období druhé světové války s názvem „Jihlavsko ve stínu říšské orlice“. Je zaměřena na události z jihlavského okresu a přináší několik zajímavých témat a dosud zcela neznámých faktů. Presentaci své knihy provedl autor v kině Máj v Třešti dne 25. ledna 2013 coby náplň třináctého muzejního pátku, pořádaného společně Muzejním spolkem, třešťským muzeem a městem Třešť. Některé stěžejní kapitoly knihy autor přestavil podrobněji společně s promítáním obrazové dokumentace. Patřil k nim i životní příběh nacistického předáka a stonařovského rodáka Seyss- Inquarta, příběh jihlavské sochy T.G. Masaryka, ztracené za protektorátu v Třešti nebo velmi pozoruhodný příběh objevu akusticky naváděného torpéda od dačického rodáka a jihlavského učitele fyziky Františka Navary, který svůj vynález po konzultaci s Albertem Einsteinem předal k dispozici spojeneckému námořnictvu. Tuto kapitolu ing. Vybíhal přednesl posluchačům v autorském čtení v plném rozsahu. Závěrem se věnoval nedávno vyšetřenému a ukončenému případu poválečných masových vražd na Dobronínsku, tzv. „kauze Budínka“. Publikum muzejního pátku tvořili ze značné části žáci a studenti z Třeště. Po skončení přednášky a diskuze autor své knihy zájemcům podepsal a také se s nimi vyfotografoval.

<<< 12. muzejní pátek (14. prosince 2012) -||- Valná hromada (1. března 2013) >>>