1.3.2016

Valná hromada

Muzejní spolek v Třešti uskutečnil svoji valnou hromadu pro rok 2013 v pátek 1. března 2013 v třešťském klubu seniorů. Předsedkyně spolku Marie Kameníková ve svém referátu připomenula veškerou spolkovou práci v roce 2012, jednatelka Zdeňka Štumarová shrnula finanční hospodaření spolku v minulém roce, které bylo navíc stvrzeno i revizí účtů a potom Vlastimil Budař přednesl návrh vlastivědných výletů pro letošní rok. Na jednání zazněl i návrh Muzea Vysočiny na pořádání výstav v tomto roce v třešťském muzeu. Z pozvaných hostů se dostavili pouze zástupci Muzejního spolku z Moravských Budějovic. Předseda tamního sdružení František Vlk pohovořil o práci jejich organizace a také představil našim muzejníkům nové publikace o jejich městě – Moravskobudějovický uličník, knihu o historických pohlednicích Moravských Budějovic a rovněž i nový vlastivědný sborník. Na jednání valné hromady byli slavnostně jmenováni zasloužilí členové spolku Lidmila Vokřínková a Zdeněk Brychta čestnými členy spolku. Závěrečná diskuse pak přinesla exkurz do desetileté historie obnoveného muzejního spolku a aktivní plánování nové činnosti.

<<< 13. muzejní pátek (25. ledna 2013) -||- Rožmberská výstava v Dačicích (3. března 2013) >>>