2.3.2016

Rožmberská výstava v Dačicích

Dačické muzeum hostilo na přelomu února a března 2013 pozoruhodnou putovní výstavu „Rok růže“. Navazovala na čtyřsté výročí úmrtí posledního Rožmberského vladaře Petra Voka a byla společným česko – rakouským projektem, který měl zájemce seznámit nejen s historií čtyřsetletého trvání Rožmberského panství, ale současně zobrazit i dobu, v níž Rožmberkové žili, i se všemi atributy tehdejšího společenského života. Výstavní panely a vystavené exponáty přehledně informovaly v kapitolách alchymie, dolování a mincovnictví, rybníkářství, pivovarnictví, stravování, stavitelství, víra, zdravověda, slavnosti, pověsti a v řadě dalších.  Členové třešťského muzejního spolku shlédli výstavu na svém výletu do Dačic v neděli 3. března 2013. Svoji prohlídku pak doplnili i návštěvou dačického městského muzea a galerie, které jsou umístěny rovněž v tamním zámku.

<<< Valná hromada (1. března 2013) -||- Po stopách zmizelých sousedů v Třešti (7. května 2013) >>>