16.12.2018

2014

Valná hromada (7.března 2014)

V třešťském klubu seniorů se v pátek 7.3.2014 uskutečnila valná hromada Muzejního spolku Třešť, kde si jeho členové zrekapitulovali bohatou činnost v roce minulém a předložili návrhy na uskutečnění nových akcí v roce stávajícím. Pozvání k účasti přijali i představitelé města a hosté ze spolupracujících muzejních spolků …

 

16. Muzejní pátek (4.dubna 2014)

Šestnáctý muzejní pátek, věnovaný třešťskému školství, uspořádal Muzejní spolek Třešť v kině Máj 4.dubna 2014. Téměř dvě stovky diváků shlédly ve dvou představeních velkoplošné promítání zajímavých dokumentů, ilustrujících vývoj třešťského školství od devatenáctého století až po současnost …

 

Slavonické pohraničí (5.dubna 2014)

V sobotu 5.4. 2014 uskutečnil Muzejní spolek v Třešti opakovaný poznávací výlet za pohraničním opevněním v prostoru Starého Města pod Landštejnem. Výlet se stejným obsahem proběhl již v roce 2012, ale termín nevyhovoval všem členům. Proto jsme výlet letos zopakovali …

 

Přednáška o středověkém odívání (8.dubna 2014)

Třešťské muzeum zahájilo v úterý 8. dubna 2014 cyklus přednášek o odívání v minulosti. První díl byl věnován oděvům středověkým a jeho autorkou byla ing. Lucie Bláhová z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích. Přednášku doprovázela množstvím promítaných dobových ilustrací …

 

Výlet na Křemešník (17.května 2014)

V sobotu 17. května podnikl třešťský muzejní spolek pod vedením manželů Chalupových poznávací výpravu na vrch Křemešník u Pelhřimova. První částí programu byla návštěva poutního areálu s prohlídkou nově restaurovaného kostela Nejsvětější Trojice. Pak následovala obchůzka okolí kostela a procházka po naučné stezce …

 

Vernisáž v synagoze (22.května 2014)

Po úspěchu loňského projektu „Zmizelých sousedů v Třešti“, završeného vydáním samostatné publikace, vytvořili žáci Základní školy v Třešti pod vedením místopředsedkyně muzejního spolku Heleny Štumarové stálou výstavu stejného tématu, tedy zmizelých třešťských židů, ve zdejší synagoze …

 

Želiv a Červená Řečice (28.června 2014)

Třešťský muzejní spolek podnikl v sobotu 28. června 2014 poznávací výlet na Pelhřimovsko, kde hlavními cíli byly Želiv a Červená Řečice. Výlet naplánovali a zorganizovali manželé Chalupovi. Navštívili jsme želivský klášter, klášterní minipivovar a odpolední program se odehrál v zámku Červená Řečice …

 

Výstava krajek v třešťském muzeu v Schumpeterově domě (červen 2014)

Na letní prázdninové měsíce roku 2014 připravilo třešťské muzeum pro své návštěvníky výstavu paličkovaných krajek Lenky Malátové. Výstava zahrnuje pestrou přehlídku různého provedení uměleckých krajek, jednak jako samostatných výtvarných obrazů, ale i jako vkusných módních doplňků …

 

Návštěva železničního muzea v Telči (18.července 2014)

Třešťský muzejní spolek navštívil v pátek 18. července 2014 železniční muzeum na telčském nádraží, vybudovaném v někdejší výtopně. Muzejníci se seznámili s historií železniční tratě – lokálky z Kostelce do Slavonic a napojení až do rakouského Schwarzenau …

 

17. Muzejní pátek (7.listopadu 2014)

Celkově již sedmnáctý muzejní pátek proběhl opět za velkého zájmu třešťské veřejnosti v kině Máj 7. listopadu 2014. Byl znovu naplněn velkoplošným promítáním srovnávacích vyobrazení Třeště minulosti a současnosti. Do tohoto pokračování loňského programu byla zařazena řada unikátních fotografií ze starých skleněných negativů …

 

Renesanční móda (13.listopadu 2014)

Druhou částí pokračoval v třešťském muzeu ve čtvrtek 13.listopadu 2014 přednáškový cyklus ing. Lucie Bláhové z Památkového ústavu v Českých Budějovicích o historii odívání, který byl tentokrát věnován renesanční epoše. Na závěr si posluchači mohli prohlédnout konkrétní vzhled dobových šatů na vybraných figurantech …

 

18. Muzejní pátek (28.listopadu 2014)

Další muzejní pátek, pořádaný 28. listopadu Muzejním spolkem v Třešti, byl věnován uvedení nového Vlastivědného sborníku Třeště a okolí. Při posezení nad sborníkem proběhla diskuse s autory nad jednotlivými články a zájemci si nyní mohou zakoupit veškeré dosud vydané sborníky …

 

Výstava o poště (5.prosince 2014)

Pro zájemce o historii nabízí třešťské muzeum v Schumpeterově domě v zimním období od prosince do ledna zajímavou a poučnou výstavu o dějinách poštovnictví. Na přehledných panelech se zde lze dočíst o celé historii poštovnictví, současně je tu presentována i historie pošty v městě Třešti …

 

Závěrečné muzejní bilancování (12.prosince 2014)

Na své poslední členské schůzi v roce 2014 Muzejní spolek v Třešti provedl zhodnocení své celoroční práce a současně si předběžně vytyčil další cíle muzejní spolkové činnosti pro rok příští …

 

 

<<< 2013                                                                                                                                                                     2015 >>>