17.2.2016

Závěrečné muzejní bilancování

Na své poslední členské schůzi v roce 2014 Muzejní spolek v Třešti provedl zhodnocení své celoroční práce a současně si předběžně vytyčil další cíle muzejní spolkové činnosti pro rok příští. Počítá tak mezi nimi i s vydáním dalšího Vlastivědného sborníku Třeště a okolí, ve spolupráci s Muzeem Vysočiny pak s pořádáním výletů, výstav a přenášek pro veřejnost. K nejvýznamnějším akcím budou opět zřejmě patřit populární Muzejní pátky se zajímavými projekcemi historických filmů a obrazů z minulosti města. Spolková práce v roce 2015 by tak neměla doznat žádných výraznějších změn a měla by probíhat v úzké součinnosti s vedením města a za spolupráce s nejširší třešťskou veřejností.
Součástí závěrečné členské schůze byla i prohlídka nově instalované výstavy v třešťském muzeu, nesoucí název „Dopisování“, která seznamuje diváky s historií poštovnictví.

<<< Výstava o poště (5.prosince 2014) -||- Valná hromada (6. března 2015) >>>